Strona główna » Strefa wiedzy » Branża TSL » Licencja transportowa – czym jest i ile kosztuje?

Licencja transportowa – czym jest i ile kosztuje?

9 maja, 2023
licencja kierowcy transport
Udostępnij:

Licencja na transport jest jednym z podstawowych dokumentów, jakie powinny się znaleźć w teczce przewoźnika zajmującego się transportem drogowym. Jak wyrobić taką licencję, kto musi bezwzględnie ją posiadać, jakie dokumenty trzeba zgromadzić i przede wszystkim – ile kosztuje licencja transportowa? Odpowiedzi znajdziesz w dzisiejszym wpisie.

Licencja transportowa – co to jest?

Licencja transportowa to dokument potwierdzający legalność usług przewozowych świadczonych przez firmę. Dotyczy to przedsiębiorstw zajmujących się zarobkowym przewozem zarówno towarów, jak i osób. Licencję na transport możemy więc nazwać swego rodzaju pozwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika, a celem tego dokumentu jest dbanie o bezpieczeństwo na drodze.

Ustawa o transporcie drogowym z dnia 06 września 2001 roku nakłada na przewoźników obowiązek posiadania licencji do świadczenia usług transportu drogowego. Wyróżniamy dwa rodzaje licencji: na krajowy transport drogowy i na międzynarodowy transport drogowy. Licencja na transport międzynarodowy (licencja wspólnotowa) upoważnia też do wykonywania przewozów krajowych.

Kiedy licencja transportowa jest potrzebna?

Licencję transportową powinien posiadać każdy przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie transportu osób lub rzeczy pojazdami o DMC powyżej 3,5t oraz przewoźnika drogowego wykonujacego transportu osób lub rzeczy samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony, za wyjątkiem sytuacji, w której usługodawca nie zarabia na wykonywanej usłudze – transport jest pomocniczą działalnością przedsiębiorstwa (np. przewóz pracowników).

Kto może uzyskać licencję transportową?

Choć licencje transportowe są niezbędne do prowadzenia działalności związanej z przewozem osób lub towarów, nie każdy przewoźnik może otrzymać taki dokument. Aby zdobyć licencję, należy spełnić kilka warunków, które reguluje między innymi ustawa o transporcie drogowym.

Licencję na transport krajowy można otrzymać wtedy, gdy:

 • przynajmniej jedna osoba zarządzająca firmą ma certyfikat kompetencji zawodowych,
 • przedsiębiorca nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu,
 • przedsiębiorca nie ma orzeczonego prawomocnego zakazu wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego,
 • przedsiębiorca ma oświadczenie o dobrej reputacji,
 • przedsiębiorca ma zabezpieczenie finansowe – 9 000 euro na pierwszy pojazd i 5 000 euro na każdy kolejny,

Jeśli chodzi o licencję na transport międzynarodowy, należy spełnić wyżej wymienione warunki, a oprócz tego mieć minimum 3-letnie doświadczenie w transporcie krajowym, licencję na transport krajowy i certyfikat kompetencji zawodowych. Siedziba firmy musi też znajdować się w Unii Europejskiej.

Jak uzyskać licencję na transport? Niezbędne dokumenty

Wniosek o wydanie licencji na transport należy złożyć w Starostwie Powiatowym lub urzędach miast na prawach powiatu właściwych dla adresu siedziby firmy przedsiębiorcy (licencja na transport krajowy) lub w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (licencja na transport międzynarodowy). Oprócz wypełnionego wniosku potrzebne będą następujące dokumenty:

 • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • dokumenty potwierdzające zdolność finansową firmy (np. roczne sprawozdanie finansowe, ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, gwarancja bankowa),
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej,
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem,
 • kopie dokumentów pojazdów, których licencja na krajowy lub międzynarodowy transport drogowy będzie dotyczyła,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisu/ów z tej licencji.

Ile kosztuje licencja na transport międzynarodowy?

We wniosku należy zaznaczyć, czy chcemy uzyskać licencję na okres do 5 lat czy do 10 lat. Od tego zależy ostateczny koszt licencji transportowej:

 • okres do 5 lat: 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji (każdy zgłoszony pojazd),
 • powyżej 5 lat (do 10 lat): 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji,
 • opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wynosi 1000 zł.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, a w tytule przelewu zamieścić nr NIP i informację, czego dotyczy opłata (udzielenie licencji).

Ile kosztuje licencja transportowa krajowa?

Nieco inaczej wyglądają koszty krajowej licencji transportowej. Cena takiego dokumentu również zależy od wybranego okresu:

 • 2-15 lat: 800 zł,
 • 15-30 lat: 900 zł,
 • 30-50 lat: 1000 zł.

Powyższe koszty dotyczą licencji na transport krajowy rzeczy. 

Ile trzeba czekać na wydanie licencji?

W związku z dużą ilością formalności na wydanie licencji transportowej trzeba trochę poczekać. Nie ma więc możliwości otrzymania jej „od ręki”, dlatego warto zająć się tym odpowiednio wcześnie.

Czas oczekiwania na decyzję wynosi miesiąc, a niekiedy okres ten moze sie wydłużyć do 2 miesięcy. Licencja transportowa krajowa i międzynarodowa może być oczywiście wydana wcześniej, a wiele zależy od tego, czy złożysz wniosek prawidłowo. Jeśli urząd stwierdzi braki w dokumentacji, zostaniesz poproszony o ich uzupełnienie w ciągu 7 dni. Aby jak najszybciej otrzymać licencję, warto więc zadbać o kompletność wniosku i niezbędnych dokumentów. Możesz to zrobić z pomocą prawników z naszej kancelarii. Po uzyskaniu licencji można legalnie prowadzić działalność transportową na terenie kraju lub wspólnoty.

Jak długo licencja jest ważna? Cofnięcie licencji

O tym, na jak długo chcesz uzyskać licencję, decydujesz na etapie składania wniosku. Licencja transportowa o długim terminie ważności to koszt rzędu 8000 zł (do 10 lat w przypadku licencji wspólnotowej) lub 1000 zł (licencja krajowa na okres 30-50 lat). O możliwych terminach ważności licencji pisaliśmy powyżej.

Ustawa o transporcie drogowym wymienia również sytuacje, kiedy licencja przewoźnika wygasa:

 • upływ okresu, na który została udzielona,
 • zrzeczenie się jej,
 • śmierć posiadacza licencji,
 • likwidacja lub postanowienie o ogłoszeniu upadłości,
 • wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dotyczy licencji wspólnotowej).

Istnieje również możliwość cofnięcia licencji na transport. Dotyczy to sytuacji, kiedy posiadacz licencji:

 • nie spełnia wymagań uprawniających do wykonywania działalności w zakresie transportu drogowego,
 • rażąco naruszył warunki określone w licencji lub inne warunki wykonywania działalności objętej licencją określone przepisami prawa,
 • odstąpił licencję lub wypis z licencji osobie trzeciej,
 • zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej licencją i nie wykonuje na skutek okoliczności zależnych od niego transportu drogowego co najmniej przez 6 miesięcy – chyba że zawiadomił organ, który udzielił licencji o jej zawieszeniu w trybie przewidzianym w ustawie,
 • rażąco narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców lub kwalifikacji kierowców.

Cofnięcie licencji jest możliwe również w przypadku prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności objętej licencją.

Czy jest możliwe użyczenie licencji transportowej?

Licencje transportowe na transport krajowy i międzynarodowy są imienne i przypisane do konkretnych przedsiębiorstw. Aby otrzymać taki dokument, należy dopełnić wielu formalności. Czy można więc legalnie użyczyć licencji osobie trzeciej?

Zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym: Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić uprawnień z nich wynikających na osobę trzecią.

Możliwość związana z przeniesieniem uprawnień licencyjnych dotyczy jednak połączenia, podziału, przekształcenia lub nabycia przedsiębiorstwa. Licencja na transport może być też przeniesiona na spadkobiercę, o ile spełnia on określone wymogi. Warto więc pamiętać, że w innych przypadkach użyczenie licencji osobom trzecim jest niezgodne z prawem i może skutkować cofnięciem licencji.

Pomoc prawna w uzyskaniu licencji

Masz problem ze zgromadzeniem dokumentów niezbędnych do otrzymania licencji na transport krajowy lub międzynarodowy? A może w Twoim wniosku znaleziono błędy i nie wiesz, w jaki sposób je poprawić? W TC Kancelaria świadczymy profesjonalną pomoc prawną dla firm z branży TSL. Skontaktuj się z nami w dogodny sposób – e-mail, telefon, formularz kontaktowy, wizyta osobista – i uzyskaj wsparcie dla swojej firmy. Pomożemy zgromadzić niezbędną dokumentację i sprawdzimy jej poprawność, byś mógł jak najszybciej uzyskać licencję transportową.

Zobacz także:

Napisz do nas

lub

zadzwoń na infolinię  Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

  © 2022 tckancelaria.eu | Polityka prywatności | Polityka cookies
  Design Proformat
  Kontakt
  Oceń nas
  Jak oceniasz naszą stronę?*
  Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

  Formularz kontaktowy   Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.