Strona główna » Strefa wiedzy » Branża TSL » Rozwiązywanie sporów w branży TSL

Rozwiązywanie sporów w branży TSL

Autor: Maciej Maroszyk dyrektor operacyjny w TC Kancelaria Prawna
29 stycznia, 2024
Rozwiązywanie sporów w branży TSL
Udostępnij:

Konflikty są nieodzownym elementem funkcjonowania każdej branży. Do sporów między pracownikami a pracodawcami lub wspólnikami może dojść niezależnie od przedsiębiorstwa i sektora, w którym działamy. Niektóre konflikty można jednak zdefiniować jako typowe dla transportu, spedycji i logistyki. Dlatego też, w prowadzeniu działalności w tym obszarze, istotne jest posiadanie wiedzy na temat potencjalnych źródeł sporów oraz umiejętności skutecznego ich rozwiązywania.

Najczęstsze powody sporów

W przypadku sektora TSL, najczęstszymi powodami sporów są:

 • zaległe płatności,
 • szkody w trakcie transportu,
 • braki i błędy w dokumentacji,
 • niewłaściwe rozliczanie diet i czasu pracy,
 • kwestie związane z ubezpieczeniami transportowymi – odmowy wypłaty odszkodowania ze względu na wyłączenia przedmiotowe lub niewykonanie obowiązków ubezpieczającego,
 • sytuacje nadzwyczajne, takie jak pandemia COVID-19 i restrykcje związane z przewozami międzynarodowymi,
 • roszczenia regresowe.

Największym wyzwaniem dla przedsiębiorców są kwestie finansowe, wynikające głównie z opóźnionych płatności. Możemy to wywnioskować na podstawie analizy danych wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet z maja 2023 roku. Według niej, aż 7 na 10 firm transportowych doświadcza problemów finansowych. Co ciekawe, na jedno przedsiębiorstwo spedycyjne przypada około 100 tys. zł zaległości wobec banków i podwykonawców, natomiast dla firm transportowych jest to około 74 tys. zł.

Metody rozwiązywania sporów

Spór możemy rozwiązać na wiele sposobów, na przykład poprzez:

 • negocjacje, których celem jest osiągnięcie porozumienia lub rozwiązanie konfliktu pomiędzy jego uczestnikami, gdzie prawnik może reprezentować jedną ze stron,
 • mediacje, czyli wykorzystanie osoby trzeciej, na przykład prawnika, do wypracowania właściwego dla stron konfliktu rozwiązania,
 • arbitraż, w którym strony zgadzają się, że spór zostanie rozstrzygnięty przez jedną lub więcej osób (arbitrów), które wydają decyzję na temat sporu po rozważeniu dowodów.

Kierowanie spraw do sądu arbitrażowego nie zawsze jest korzystne. Z naszego doświadczenia wynika, że tego rodzaju rozprawy są zazwyczaj długotrwałe i nieopłacalne, a jednocześnie często odbywają się w oddalonych miejscach.

Procedury i szkolenia

Niezależnie od rodzaju sporu, w dobrze pojętym interesie przedsiębiorców leży ustanowienie klarownych procedur reagowania na nieprzewidziane, kryzysowe sytuacje.
Niezwykle istotne są również regularne szkolenia pracowników z zakresu rozwiązywania sporów – na przykład organizowane przez wyspecjalizowane kancelarie prawne. Dzięki nim, spedytorzy zyskują umiejętność szybkiego i elastycznego rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, iż wiele firm zleca swoim spedytorom rozwiązywanie sporów – co umożliwia im wykorzystanie wcześniejszych relacji z kontrahentami.
Szkolenie spedytorów w zakresie rozwiązywania sporów może przynieść znaczne korzyści. Przykład stanowi tu jedna z firm spedycyjnych, która miała kilkadziesiąt spraw spornych miesięcznie. Czas potrzebny na rozwiązanie pierwotnie wynosił około 2 godzin. Po szkoleniu, skrócił się on do 30 minut na każdą ze spraw.
Bywają też są spory, które przerastają umiejętności i wiedzę spedytora. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy doświadczonych pełnomocników, którzy pomagają w rozwiązywaniu tego typu problemów, reprezentując jedną ze stron w trakcie negocjacji, mediacji czy procesów sądowych.

Gdzie szukać pomocy?

Niezależnie od rodzaju sytuacji konfliktowej – warto wiedzieć, jak i z czyją pomocą ją skutecznie i szybko rozwiązać.
Doskonałym partnerem do rozwiązywania sporów w sektorze transportu, spedycji i logistyki są doświadczone w branży TSL kancelarie prawne. Wykwalifikowani prawnicy systematycznie poszerzają swoje umiejętności i uaktualniają wiedzę o branży, stanowiąc wsparcie dla przedsiębiorców w przypadku kryzysowych sytuacji. Pomagają także w:

 • dostosowaniu umów do zmieniających się regulacji i standardów branżowych,
 • zarządzaniu ryzykiem, identyfikując potencjalne zagrożenia i opracowując strategie ich unikania,
 • eliminacji niejednoznaczności, które mogą prowadzić do sporów,
 • negocjacjach z kontrahentami, pomagając rozwiązać spory pomiędzy stronami.

Zajmują się też szkoleniem spedytorów, usprawniając prowadzone przez nich usługi i podnosząc poziom kompetencji pracowników. Prowadzą także obsługę przedsądową spraw, co pozwala uniknąć kosztownych i czasochłonnych procesów. No i – w ostateczności – reprezentują również strony umowy przed organem sprawiedliwości.

Zobacz także:

Napisz do nas

lub

zadzwoń na infolinię  Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

  © 2022 tckancelaria.eu | Polityka prywatności | Polityka cookies
  Design Proformat
  Kontakt
  Oceń nas
  Jak oceniasz naszą stronę?*
  Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

  Formularz kontaktowy   Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.