Dlaczego warto korzystać z windykacji sądowej?

09.11.2022

Wielu przedsiębiorców poszukuje skutecznych narzędzi pozwalających na wyegzekwowanie zapłaty od zadłużonych partnerów biznesowych. Gdy zostają wyczerpane wszystkie możliwości polubownego rozwiązania sprawy, ostatecznym krokiem staje się windykacja sądowa.

Jak odzyskać pieniądze od dłużnika w drodze windykacji sądowej? Jaką rolę w tym procesie może pełnić wyspecjalizowana kancelaria windykacyjna?

Coraz częstszym problemem wśród kontrahentów jest niedotrzymywanie ustalonych terminów oraz brak regulowania należności, przy jednoczesnym unikaniu odpowiedzialności finansowej. Jednak bezskuteczne odzyskiwanie pieniędzy od dłużnika na drodze polubownej nie oznacza „przegranej sprawy”. W takiej sytuacji kolejnym, naturalnym rozwiązaniem staje się windykacja sądowa.

O czym konkretnie tu mowa?

Windykacja sądowa – co to jest?

Windykacja sądowa pozwala uzyskać tytuł wykonawczy, na podstawie którego komornik dokonuje egzekucji długu. Może być prowadzona w postępowaniu zwykłym, przed sądem stacjonarnym określonym w warunkach umowy lub właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego czy jego siedziby, jak również w postępowaniu elektronicznym przed e-sądem.

Pozew składa wierzyciel lub kancelaria prawna, a powództwo musi zawierać żądanie spłaty należności i zwrotu kosztów postępowania sądowego przez dłużnika.

Windykacja w e-sądzie

Otrzymanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), zwanym także e-sądem, dotyczy spraw, w których zastosowanie mają przepisy wynikające z art. 505 28-505 37 kodeksu postępowania cywilnego.

Wybór tej formy odzyskiwania długu przyspiesza rozpoznanie sprawy, jest tańszy i nie wymaga dołączania dowodów do pozwu. Ponieważ pozew składany jest drogą elektroniczną, nie trzeba też pojawiać się na rozprawach osobiście ani wysyłać na nie swojego przedstawiciela.

Prowadzenie sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym sprawdza się przede wszystkim w przypadku spraw nieskomplikowanych pod kątem dowodowym i prostych do rozstrzygnięcia.

Mowa o sprawach bezspornych, które nie wymagają potwierdzenia dodatkowymi dowodami (np. zeznaniami świadków), a jedynie dokumentami, takimi jak umowa czy faktura VAT.

-->>  Kara umowna za neutralizację dokumentów. Czy to zgodne z prawem?

Kolejny warunek wiąże się z czasem – od dnia wymagalności wierzytelności nie może upłynąć więcej niż 3 lata.

Dłużnik dowiaduje się o orzeczeniu nakazującym spłatę już po wydaniu nakazu zapłaty, i o ile go nie podważy, komornik może rozpocząć czynności tuż po uprawomocnieniu nakazu.

Jeśli jednak dłużnik zaskarży decyzję e-sądu, postępowanie zostaje umorzone, a powrót do sprawy jest możliwy wyłącznie przed „stacjonarnym” sądem, w ciągu 3 miesięcy do daty umorzenia. Jeśli taka decyzja zapadnie, nowa opłata sądowa jest pomniejszana o koszt opłaty wniesionej w ramach EPU.

Nakaz zapłaty – i co dalej?

Co daje nakaz zapłaty? Po uzyskaniu klauzuli wykonalności, ostatnim etapem windykacji sądowej jest postępowanie egzekucyjne. W jego ramach komornik może między innymi zlicytować majątek dłużnika, zająć część jego wynagrodzenia za pracę lub środki pieniężne na koncie bądź zająć jego nieruchomość lub pojazd na poczet spłaty długu. W takim postępowaniu do kwoty pierwotnego zobowiązania dodawane są również odsetki ustawowe i koszty egzekucyjne.

Kancelaria prawna – nieoceniona pomoc

Odzyskanie długu w postępowaniu sądowym bywa trudne, dlatego warto wrócić się o pomoc do kancelarii prawnej ze stosownym doświadczeniem.

Kluczowa jest nie tylko znajomość prawa, ale również branży, w której działa zleceniodawca i dłużnik.

Kancelaria prawna może udzielić wsparcia na każdym etapie procesu, sądowego czy egzekucyjnego, zwłaszcza w sytuacji, gdy materiał dowodowy nie jest rozstrzygający.

Taka pomoc to nie tylko oszczędność czasu (związanego np. z koniecznością stawienia się na rozprawie), ale również większa szansa na odzyskanie długu przed sądem.

Dlatego zapraszamy do nas. Windykacją sądową zajmujemy się od lat i mamy w tym bardzo duże doświadczenie.

Autor: Maciej Maroszyk Dyrektor Operacyjny w TC Kancelaria Prawna

Przeczytaj jeszcze:

Zmiany w Pakiecie Mobilności – brak obowiązku powrotu do bazy naczep i przyczep

Czy przewoźnik musi mieć certyfikat kompetencji zawodowych?