Pakiet mobilności — jak zmieni się kabotaż w Niemczech w 2022 roku?

15.11.2022

Pakiet mobilności to zestaw regulacji prawnych, które mają pomóc uregulować rynek transportowy i poprawić warunki pracy kierowców. W nowych przepisach ważnych od 21 lutego 2022 roku zostały zmienione zasady wykonywania przewozów kabotażowych m.in. na terenie Niemiec. Jakie modyfikacje wprowadzono w ustawodawstwie? Odpowiadamy.

Kabotaż w Niemczech — regulacje prawne

Przepisy dotyczące realizacji kabotażu w Niemczech i innych państwach Unii Europejskiej zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020.

Zgodnie z zapisami zawartymi w regulacji przewoźnik wykonujący przewozy kabotażowe, jeśli dysponuje flotą pojazdów, które mają powyżej 3,5 tony, musi mieć ważną licencję wspólnotową. W przypadku pracowników prowadzących tego typu pojazdy, którzy są obywatelami państw trzecich, wymagane jest świadectwo kierowcy.

Przewoźnik realizujący kabotaż w Niemczech w 2022 roku, oprócz regulacji prawa unijnego, musi przestrzegać niemieckich przepisów administracyjnych, ustawowych i wykonawczych. Dotyczą one m.in.:

  • zasad opisanych w umowie przewozu,
  • masy całkowitej pojazdu,
  • wymiarów samochodu,
  • przerw w prowadzeniu pojazdów i dozwolonego czasu pracy kierowcy,
  • zasad przewozu towarów niebezpiecznych, produktów żywnościowych czy żywych zwierząt.

Ile kabotaży można zrobić w Niemczech?

Osoby zastanawiające się ile kabotaży po Niemczech można zrealizować po wprowadzeniu Pakietu mobilności zaciekawi to, że dotychczasowe zasady pozostały częściowo niezmienione.

Po dowiezieniu ładunku w ramach przewozu międzynarodowego do danego kraju UE, przewoźnik ma możliwość tym samym samochodem zrealizować 3 przejazdy kabotażowe. Ważne, by wynikały one z transportu mającego swój początek w innym państwie wspólnoty lub w państwie położonym poza Unią. Ponadto od ostatniego rozładunku towaru podczas kabotażu w Niemczech przed opuszczeniem kraju UE może minąć maksymalnie 7 dni od rozładunku wykonywanego w przyjmującym państwie członkowskim w ramach ruchu międzynarodowego.

Po takim transporcie kierowca ma prawo pojechać „na pusto” do innego kraju i w ciągu maksymalnie 3 dni od wjazdu zrealizować 1 przewóz kabotażowy.

-->>  Kara umowna za opóźnienie w dostawie, które nie wynika z winy przewoźnika.

W razie problemów z interpretacją nowych przepisów przez przedstawicieli branży transportowej warto zdecydować się na skorzystanie z porad specjalistów. Radcowie prawni z łatwością wyjaśnią największe zawiłości unijnych regulacji, odnosząc się do faktycznych sytuacji.

Kabotaż po Niemczech a tzw. okres cooling off

Kierowcy, którzy są ciekawi, ile razy wykonają kabotaż w Niemczech po zmianie przepisów powinni też wiedzieć, czym jest tzw. cooling off period. Po zrealizowaniu maksymalnej dozwolonej liczby przejazdów kabotażowych w kraju UE nie ma możliwości kontynuowania tego rodzaju transportów w danym państwie członkowskim. W celu zrealizowania kolejnych kabotaży konieczne staje się odbycie czterodniowego okresu cooling off. Warto zaznaczyć, że liczymy go od godziny 00:00 do 24:00.

Przykładowo kierowca, który ostatnią operację kabotażową przeprowadzi w poniedziałek o godzinie 13:00, okres karencji rozpocznie dopiero o północy. Licząc 4 dni od wtorku, kolejny kabotaż może przeprowadzić dopiero w sobotę od godziny 0:00.

Ponadto przewoźnik musi dysponować odpowiednimi dokumentami poświadczającymi wszystkie transporty zrealizowane przez okres ostatnich 4 dni. Przydadzą się podczas kontroli drogowych, które mogą przeprowadzać służby drogowe w krajach przyjmujących. Najlepiej, jeśli kierowca ma niezbędne zaświadczenia przy sobie. Na wypadek braku dokumentacji, istnieje możliwość skontaktowania się z innymi osobami lub organami w czasie kontroli drogowej, by uzyskać wymagane dowody spełnienia warunków kabotażu.