Strona główna » Strefa wiedzy » Informacje prawne » Ustawa o transporcie drogowym — najważniejsze zapisy

Ustawa o transporcie drogowym — najważniejsze zapisy

22 marca, 2023
Ustawa o transporcie drogowym
Udostępnij:

Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 roku określa zasady dotyczące m.in. podejmowania oraz wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, a także warunków związanych z uzyskiwaniem certyfikatów kompetencji zawodowych. Jakie zapisy są najważniejsze?

Transport drogowy — definicja z ustawy

Czym jest transport drogowy?

Definicja wskazuje, że jest to gałąź transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu.

Warto wiedzieć, że ustawa transport drogowy nie obejmuje jedynie pojazdów ciężarowych jeżdżących na długie dystanse.

Do przestrzegania zawartych w niej regulacji są zobowiązani również przedsiębiorcy zajmujący się m.in. przewozem osób (busami, autobusami) czy przewożący towary na krótkie dystanse (m.in. dostawcy produktów spożywczych, firmy przeprowadzkowe).

Ustawa transport drogowy — 5 najważniejszych zapisów

Jakie kwestie reguluje ustawa transport drogowy?

Ustawa wskazuje prawa i obowiązki związane z krajowym oraz międzynarodowym transportem drogowym. Odnosi się m.in. do wymagań stawianych wobec kierowców, a także organów kontrolnych związanych z przewozem drogowym.

Jakie zapisy ustawy są najważniejsze? Poniżej znajdziesz ich zestawienie oraz krótkie omówienie regulacji, które stanowią podstawę transportu drogowego

Rozróżnienie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego

Ustawa o transporcie drogowym zawiera przede wszystkim podział na zagadnienia krajowe i międzynarodowe. Charakterystyka transportu drogowego uwzględnia, że transport krajowy to przejazdy, które w całości odbywają się na terytorium Polski, a także inne czynności związane z przewozem osób i rzeczy, w których biorą udział samochody zarejestrowane w Polsce.

Z kolei międzynarodowy transport drogowy to podejmowanie aktywności związanej z przewozem osób i rzeczy pojazdami samochodowymi, w której jazda między miejscem początkowym a końcowym odbywa się z przekroczeniem granic Polski.

Wymogi wobec kierowców wykonujących przewóz drogowy

W ustawie znajduje się nie tylko charakterystyka transportu drogowego krajowego i międzynarodowego czy jego definicja. Akt prawa zawiera również informacje dotyczące wymogów, jakie stawia się kierowcom, którzy wykonują przewóz drogowy.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym kierowcy są zobowiązani przede wszystkim do:

 • ukończenia określonego wieku — wynosi on 18 lat w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną, C1 lub C1 + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną, 21 lat w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C + E, D lub D + E, D lub D+E, o ile przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km, D1 lub D1+E — jeśli uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną); 23 lata (i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyśpieszoną);
 • zdobycia stosownych uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym;
 • przedstawienia dokumentów, potwierdzających, że ich stan zdrowia i kondycja psychiczna pozwalają na wykonywanie zawodu.

Ustawa zawiera liczne wyjątki, wyłączenia i dodatkowe informacje m.in. na temat szkoleń kierowców, w których muszą wziąć udział, aby legalnie kierować pojazdami.

Kontrole i inspekcje związane z przewozem drogowym

Ustawa transport drogowy zawiera również regulacje dotyczące kontroli i inspekcji związanych z przewozem drogowym. W akcie są wskazane:

 • obowiązki informacyjne przewoźników drogowych i organów udzielających licencji oraz zezwoleń;
 • uprawnienia kontrolne organów udzielających licencji lub zezwolenia albo wydających zaświadczenia;
 • zakres i forma czynności związane z kontrolą przedsiębiorców;
 • dokumenty, które podlegają kontroli w trakcie wykonywania przewozu drogowego;
 • organy kontrolne oraz podstawy i zakres kontroli, do których są uprawnione;
 • informacje na temat kontroli mas pojazdów i zespołów pojazdów.

Znajomość regulacji związanych z procedurami kontrolnymi i inspekcjami jest bardzo ważna, ponieważ daje faktyczny obraz praw i obowiązków, które przysługują w trakcie realizacji procedur.

Odpowiedzialność i kary za naruszenie przepisów transportowych

Ustawa o transporcie drogowym wskazuje, komu i jakie kary przysługują za naruszenie przepisów ustawy. Akt prawa reguluje również m.in. negatywne przesłanki nakładania kary pieniężnej, negatywne przesłanki wszczęcia postępowania w sprawie kary pieniężnej czy formę decyzji o zastosowaniu sankcji. Wskazuje również sposób uiszczenia opłaty związanej z nałożoną karą. Dokument odnosi się także do przedawnienia karalności przewoźnika drogowego oraz zarządzającego dworcem.

Ustawa o transporcie drogowym reguluje zasady dotyczące podejmowania oraz wykonywania transportu drogowego na obszarze Polski i poza jej granicami. Ustawa transport drogowy wykazuje naruszenia oraz grożące za nie sankcje. Jej znajomość jest kluczowa dla podmiotów działających w branży TSL. Jeśli chcesz być zawsze na bieżąco, warto skorzystać z pomocy prawnej dla firm transportowych. Doświadczeni w branży prawnicy pomogą Ci realizować Twoje obowiązki, a także dbać o ochronę własnych interesów.

Zobacz także:

Napisz do nas

lub

zadzwoń na infolinię  Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

  © 2022 tckancelaria.eu | Polityka prywatności | Polityka cookies
  Design Proformat
  Kontakt
  Oceń nas
  Jak oceniasz naszą stronę?*
  Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

  Formularz kontaktowy   Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.