Utrudnienia na drogach zatrzymują kierowców.

11.02.2021

Panujące w ostatnich dniach śnieżyce spowodowały utrudnienia na europejskich drogach. Fora internetowe pękają w szwach od dyskusji na temat roszczeń i odszkodowań za opóźnienia w dostawie spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi. Profesjonalni przewoźnicy zapewne są odpowiednio zorganizowani i przygotowani na ostra zimę. Jak przygotować się na takie warunki pod względem prawnym?

Przede wszystkim termin fix 

W zleceniach transportowych zazwyczaj spotykamy się z precyzyjnie ustaloną datą i godziną przejazdu. Jeżeli jednak w warunkach zlecenia nie zostało to określone lub z warunków zlecenia wynika, że termin dostawy jest “nieprzewidywalny”, przewoźnikowi będzie dużo łatwiej uniknąć odszkodowania za opóźnienie wskazując, że należy uwzględnić okoliczności jakie w normalnych, zimowych warunkach wpływają na czas przejazdu – śnieżyce, zamknięte drogi.

Kto odpowie za opóźnienie towaru spowodowanego śnieżycą?

Przy przewozach fix – ze sztywnym terminem płatności, takie proste tłumaczenie nie pomoże. Odpowiedzialność przewoźnika podlega na zasadzie ryzyka – czytaj: przewoźniku, to ty ponosisz ryzyko tego, że zimą mogą nastąpić obfite opady lub śnieżyce, a drogi będą nieprzejezdne. Granice tego ryzyka są dwie:

  1. w przewozach krajowych – siła wyższa
  2. w przewozach międzynarodowych – okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec

Odszkodowanie za opóźnienie w transporcie, a śnieżyca – w transporcie krajowym jest trudniej.

Wbrew potocznemu rozumieniu śnieżyce i zamknięte drogi to jeszcze nie jest siła wyższa. Musimy mieć do czynienia z prawdziwym kataklizmem – nagłym i niemożliwym do przewidzenia. Zatem w przewozach krajowych prawo nie stanie w tym przypadku po stronie przewoźnika. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której osoba poszkodowana wykaże wyrozumiałość i nie będzie żądała odszkodowania. 

W przypadku opóźnień spowodowanych zamknięciem w przewozach międzynarodowych przewoźnikowi może być łatwiej uwolnić się od odszkodowania za opóźnienie, ale nadal będzie musiał udowodnić, że dokonał wszelkiej ostrożności, aby uniknąć opóźnienia – np. o zamkniętej granicy dowiedział się na tyle późno, że zmiana trasy nie była już możliwa. Warto podkreślić również, że pojazd był w pełni sprawny i przygotowany do zimy. W przypadku opóźnień spowodowanych zamknięciem granicy czy wypadkiem, kierowca powinien zadbać także o zebranie dowodów na te okoliczności, np. oświadczenia celnika, policji, czy choćby dokumentację zdjęciową.

Śnieżyca, a postojowe

Postojowe jest ustalane w warunkach zlecenia transportowego. Warto więc zwrócić szczególną uwagę na jego treść, a w razie konieczności negocjować uwzględnienie zapisów chroniących przewoźnika przed odpowiedzialnością. Jest to istotne zwłaszcza w okresie zimowym, gdy opóźnienia są codzienności – zarówno po stronie załadowców, przewoźników, a także odbiorców.

Jak widać – okoliczności uzależnione od pogody także w prawie są nie do końca przewidywalne. W przypadkach spornych polecam kontakt z Kancelarią, która pomoże je ocenić nie tylko przez pryzmat przepisów, ale też praktyki sądów.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami

-->>  Pozew o zapłatę wobec spółki, która nie ma organu uprawnionego do reprezentacji

Autor: Radca Prawny z  TC Kancelaria Prawna Maurycy Kieruj