Kim jesteśmy

Oferujemy skuteczną pomoc i reprezentację prawną w zakresie dochodzenia wierzytelności w Polsce i za granicą. Specjalizujemy się w transporcie, dlatego większość Naszych klientów to firmy z branży TSL. Swoimi działaniami wspieramy również koncerny paliwowe. Świadczymy usługi doradcze dla przedsiębiorców prowadzących firmy na terenie Niemiec oraz osób chcących rozpocząć taką działalność. Współpracujemy z niemieckimi kancelariami prawnymi, by podnosić swoją skuteczność w działaniach międzynarodowych.

Maurycy Kieruj

Radca prawny w spółce Transcash Kancelaria Prawna. Poprzednio przez 8 lat współpracował przy obsłudze prawnej dużych spółek spedycyjnych – liderów branży TSL w Polsce i na świecie, doradzając przy zawieraniu korzystnych i bezpiecznych umów jak i wspierając w sporach i problemach nieuniknionych przy prowadzeniu biznesu na duża skalę. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu controllingu na WSB w Poznaniu. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców prawnych w Poznaniu.

Paulina Eliasz-Pietrusewicz

Radczyni prawna w Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. Absolwentka prawa oraz filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła Schule des Deutsches Recht (Szkołę Prawa Niemieckiego) przy Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze polskich i niemieckich przedsiębiorców z branży transportowej. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw międzynarodowych, w szczególności egzekucją należności w Niemczech. Prowadzi szkolenia w zakresie zakładania oraz prowadzenia firmy w Niemczech. Reprezentuje przedsiębiorców w sporach sądowych na gruncie Konwencji CMR oraz prawa przewozowego.

Katarzyna Musiałek-Sawicz

Absolwentka polsko-niemieckich studiów prawa na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (LL.B., LL.M.) i Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W 2021 r. uzyskała pozytywny wynik egzaminu adwokackiego. Ukończyła podyplomowe studia kształcenia tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych w zakresie języka niemieckiego w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Jest członkiem Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników (DPJV). Swoje doświadczenie zdobywała praktykując w polskich i niemieckich kancelariach adwokackich. Doradza w obszarze polsko-niemieckiego obrotu gospodarczego. Prowadzi kompleksową obsługę klientów niemieckojęzycznych. Zajmuje się również prawem rodzinnym, prawem pracy oraz prawem karnym. Biegle zna język niemiecki, w tym prawniczy. Posługuje się również językiem angielskim i włoskim.

Paweł Łazarewicz

Radca prawny w spółce Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie dochodzenia należności pieniężnych w postępowaniu sądowym w szczególności w sprawach związanych z prawem transportowym. Posiada szeroką wiedzę w zakresie opiniowania warunków umów przewozu (zleceń transportowych), wystawiania oraz dochodzenia zapłaty kar umownych za nienależyte wykonywanie umów przewozu. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz ekonomicznych na  Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończył aplikacje radcowska przy Okręgowej Izbie Radców prawnych we Wrocławiu zakończonej  pozytywnym wynikiem egzaminu radcowskiego i uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego.