Wykwalifikowana
kadra pracowników

Wiedza i
doświadczenie

Gwarancja
zadowolenia

Kim jesteśmy

Oferujemy skuteczną pomoc i reprezentację prawną w zakresie dochodzenia wierzytelności w Polsce i za granicą. Specjalizujemy się w transporcie, dlatego większość Naszych klientów to firmy z branży TSL. Swoimi działaniami wspieramy również koncerny paliwowe. Świadczymy usługi doradcze dla przedsiębiorców prowadzących firmy na terenie Niemiec oraz osób chcących rozpocząć taką działalność. Współpracujemy z niemieckimi kancelariami prawnymi, by podnosić swoją skuteczność w działaniach międzynarodowych.

Paweł Łazarewicz

Radca prawny, komplementariusz w spółce Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie dochodzenia należności pieniężnych w postępowaniu sądowym w szczególności w sprawach związanych z prawem transportowym. Posiada szeroką wiedzę w zakresie opiniowania warunków umów przewozu (zleceń transportowych), wystawiania oraz dochodzenia zapłaty kar umownych za nienależyte wykonywanie umów przewozu. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz ekonomicznych na  Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończył aplikacje radcowska przy Okręgowej Izbie Radców prawnych we Wrocławiu zakończonej  pozytywnym wynikiem egzaminu radcowskiego i uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego.