Najnowsze wpisy

Pozew w walucie obcej

09.11.2020

Składając do Sądu pozew należy określić wartość przedmiotu sporu – czyli kwotę, któr...

Czytaj więcej

Wysokość odszkodowania dla przewoźnika zgodnie z CMR w przypadku uszkodzenia ładunku w wyniku wypadku

05.10.2020

Wyrokiem wydanym przez Sąd Krajowy w Düsseldorf w sprawie o sygn. akt: I 18 U 138/06 zakończyła ...

Czytaj więcej

Zwrot pisma procesowego niespełniającego wymogów formalnych

28.09.2020

Każde pismo procesowe musi spełniać określone przepisami wymogi formalne. Co zrobić w sytuacji,...

Czytaj więcej

Błąd w wyroku lub nakazie zapłaty. Co zrobić?

18.09.2020

Często w praktyce jest tak, że mając w ręce wyrok sądowy, nakaz zapłaty lub postanowienie sąd...

Czytaj więcej