Mandat w Niemczech, kontrola BAG – jak się odwołać?

07.10.2018

Praktyczne wskazówki odwołania się od mandatu BAG

Niniejszy poradnik ma na celu przybliżyć to, w jaki sposób powinien zachować się przedsiębiorca oraz kierowca, którego spotyka kontrola BAG (np. w związku z podejrzeniem przekroczenia dozwolonego kabotażu, czasu pracy, maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, nieprzestrzegania czasów odpoczynku).

 

I etap – zatrzymanie pojazdu w celu kontroli

W większości przypadków po przeprowadzeniu kontroli niemiecka policja lub BAG znajdując jakiekolwiek uchybienia nakłada kaucję na poczet ewentualnej późniejszej grzywny. Wbrew błędnemu przekonaniu wielu kierowców i przedsiębiorców musi być świadomych, że wystawiany w wyniku kontroli przy drodze dokument oraz pobrana opłata nie stanowią jeszcze mandatu. Opłata, której domaga się niemiecka policja jest jedynie kaucją na poczet mandatu, który zostanie dopiero wystawiony. Opłacając kaucję po otrzymaniu tzw. protokołu kontroli („Kontrollschein”) kierowca nie składa oświadczenia o przyjęciu mandatu, lecz jedynie przekazuje kaucję, która służy zabezpieczeniu ewentualnego mandatu. Niestety dyskusja z policją na tym etapie jest bezowocna i nie przynosi w tym momencie – co do zasady – skutków innych niż zabranie rejestracji, dokumentów rejestracyjnych bądź całego pojazdu do momentu wpłacenia kaucji.

 

II etap – ustosunkowanie się do zarzutów niemieckiej policji/BAG

Po kontroli i wpłaceniu kaucji, odpowiadamy za postawione nam uchybienia przez niemiecką policję lub BAG zwracając się do przedsiębiorcy lub/oraz kierowcy listownie o ustosunkowanie się do stawianych mu zarzutów. W tym momencie przedsiębiorca ma możliwość złożenia wyjaśnień i przedstawienia ewentualnie brakującej wcześniej dokumentacji, na co otrzymuje w większości przypadków termin dwutygodniowy. W tym momencie należy koniecznie przedstawić swoją wersję wydarzeń, dosłać dokumenty, o które zostało się poproszonym, ustosunkować się do stawianych zarzutów z punktu widzenia stanu faktycznego.

 

III etap – mandat (z niem. Bußgeldbescheid)

Niezależnie od tego, czy dany kierowca i/lub przedsiębiorca złożą w przeciągu dwóch tygodni wyjaśnienia w sprawie, dany organ ścigania wyda decyzję dot. finalnego mandatu. Co do zasady przy składaniu wyjaśnień, wysokość mandatu pokryje się z wysokością kaucji bądź będzie wyższa i urząd zaliczy kaucję do kwoty grzywny. Od dostarczenia tej decyzji kierowcy i/lub przedsiębiorcy pozostają dwa tygodnie na odwołanie się. W przypadku nieodwołania decyzja ta się uprawomocni i będzie egzekwowana.

 

Jak się zachować?

Na pierwszym etapie najlepiej jest milczeć, ponieważ z reguły wszelkie próby uniknięcia płatności kaucji są bezskuteczne. Najwięcej zyskać można na etapie wyjaśnień oraz po wystawieniu mandatu. W niemal każdym wypadku można podać powody, które będą musiały zostać uznane jako łagodzące lub zmniejszające grzywnę.

-->>  Niemcy - termin FIX, a opóźnienie w dostawie.