Przedłużony dzienny czas pracy kierowcy?

07.05.2020

Rada Europejska przyjęła Pakiet Mobilności w pierwszym czytaniu. Choć istnieje duże prawdopodobieństwo, że przepisy wejdą w życie w takiej formie jaką znamy dziś, to jednak klamka jeszcze nie zapadła. Teraz pozostaje przyjęcie aktów prawnych przez Parlament Europejski w drugim czytaniu, które następnie zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Jak miałaby wyglądać reforma przepisów dotyczących unijnego sektora transportu drogowego, znana jako pakiet mobilności? Ostatnią część planowanych zmian opisaliśmy poniżej..

Przerywanie odpoczynków na promie

Kierowca wykonujący transport znajdujący się na promie lub w pociągu i wykorzystuje regularny dzienny lub skrócony tygodniowy okres odpoczynku, okres ten może przerwać dwukrotnie innymi czynnościami trwającymi łącznie nie dłużej niż godzinę. Podczas takiego odpoczynku musi mieć do dyspozycji kabinę sypialną, koję lub kuszetkę.

Ważne! Tygodniowe okresy odpoczynku mogą odbywać się w kabinie sypialnej, koi lub kuszetce wyłącznie w sytuacji gdy podróż odbywa się promem lub pociągiem, jeżeli:

  1. a) podróż jest zaplanowana na co najmniej 8h
  2. b) kierowca na do dyspozycji kabinę sypialną na promie lub w pociągu

Przedłużenie jazdy dziennej oraz tygodniowej o 2 godziny

Kierowca będzie mógł przekroczyć dzienny lub tygodniowy czas prowadzenia pojazdu o maksymalnie godzinę, aby dotrzeć do bazy lub miejsca zamieszkania, aby wykorzystać tygodniowy okres odpoczynku.

Warunek jest jednak taki, że dodatkowa godzina jazdy nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.

W analogicznej sytuacji kierowca będzie miał także drugą opcję. Możliwe będzie wydłużenie jazdy o dwie godziny, pod warunkiem, że bezpośrednio przed dodatkowym czasem jazdy wykorzysta 30 minut przerwy.

Powody wydłużenia godzin pracy będą wpisywane odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego, na wydruku z urządzenia rejestrującego lub na planie pracy najpóźniej po dotarciu do miejsca docelowego.

Każdy wydłużony czas pracy musi być kompensowany równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia pracy następującego po tygodniu, w którym miało miejsce nadgodziny prowadzenie pojazdu.

Cykliczny powrót kierowcy do centrum operacyjnego firmy

Nowe przepisy będą nakłada na przewoźników obowiązek dopilnowania aby każdy kierowca wracał do kraju siedziby firmy lub miejsca zamieszkania co cztery tygodnie. Powinien wtedy odbyć odpoczynek trwający przynajmniej 45 godzin.

Regulacja dotyczy także obowiązkowego powrotu auta do kraju siedziby firmy raz na co najmniej 8 tygodni.

Obowiązek rejestrowania czasu jazdy dla przewoźników dysponujących busami.

Do tej pory kierowcy busów tzw. floty lekkiej nie musieli używać tachografów rejestrujących czas pracy. Pakiet Mobilności wprowadza taki obowiązek. Od lipca 2026 roku firmy przewozowe będą musiały mieć zainstalowane tachografy.

Tachografy nowej generacji.

Po wejściu w życie Pakietu Mobilności przewoźnicy będą mieli obowiązek wymiany tachografów na kolejną generację.

– analogowe i cyfrowe do trzech lat od wejścia w życie przepisów technicznych

– inteligentne pierwszej generacji do czterech lat od wejścia w życie przepisów technicznych.

 

-->>  Przekroczyłeś prędkość jadąc samochodem firmowym?

Nowe tachografy zapisują automatycznie położenie pojazdu w następujących punktach lub w punkcie położonym najbliżej tych miejsc, w którym dostępny jest sygnał satelitarny:

– punkt początkowy dziennego okresu pracy

– każdorazowe przekroczenie granicy państwa członkowskiego

– każdy wykonywany załadunek lub rozładunek pojazdu

– trzy godziny skumulowany czas prowadzenia pojazdu

– punkt końcowy dziennego okresu pracy.

Ponadto dla ułatwienia ustalenia zgodności przez organy kontrolne, tachograf rejestruje informacje o tym do jakiego celu wykorzystany był pojazdy – przewozy rzeczy lub osób.

Właśnie dlatego pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy po upływie 36 miesięcy od wejścia w życie szczegółowych przepisów, będą wyposażone w tachografy podłączone do systemu nawigacji satelitarnej.

Automatyczne zapisywanie przekroczenia granicy będzie dotyczyło pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy w którymś z państw członkowskich w ciągu dwóch lat od wejścia w życie szczegółowych przepisów.

Kierowcy niezmiennie, tak jak odbywało się to do tej pory, będą musieli rejestrować kraj rozpoczęcia i zakończenia dziennego czasu pracy, poprzez wprowadzenie odpowiedniego symbolu na tachografie.

Każdorazowe przekroczenie granicy będzie rejestrowane poprzez wprowadzenie przez kierowcę symbolu kraju, do którego wjechał. Musi się to odbyć bezpośrednio po wjeździe do kraju, na najbliższym możliwym postoju. W przypadku inteligentnych tachografów kraj będzie rejestrowany automatycznie.

Korzystanie z pełnych układów zbiorowych przy rozliczaniu płac minimalnych oraz brak możliwości zaliczania diet i ryczałtów.

Na wszystkie państwa członkowskie został nałożony obowiązek zadbania o warunki zatrudnienia. Krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, umowy zbiorowe oraz orzeczenia arbitrażowe muszą być przystępne i zrozumiałe dla innych państwach członkowskich oraz delegowanych kierowców. Chodzi przede wszystkim o warunki wynagrodzenia.

56 dni wstecz, czyli nowy okres kontroli drogowej.

Obecnie przewoźnicy mają obowiązek przechowywania i udostępniania do kontroli zapisu z tachografów sprzed 28 dni. To także ulega zmianie. Pakiet mobilności ustala nowy okres kontroli czyli 56 dni. Będzie on obowiązywał od końca 2024 roku.

Ponadto zakres kontroli drogowych uzależniony jest od opracowania i wprowadzenia technologii umożliwiających objęcie wystarczających okresów. Kontrole drogowe będą ograniczone do kontroli realizowanej przy pomocy tachografu i powiązanego urządzenia rejestrującego znajdującego się w pojeździe, a kompleksowe kontrole będą przeprowadzane wyłącznie na terenie przedsiębiorstw.”

Pakiet Mobilności kładzie nacisk na czas przeprowadzania takich kontroli. Muszą one przebiegać szybko i sprawnie, przy możliwie najkrótszym zaangażowaniu czasowym i przy minimalnym opóźnieniu dla kierowcy.

 

-->>  Wezwanie do zapłaty w Niemczech

 

To ostatnia część propozycji dotyczących reformy w prawie transportowym. Jeżeli pojawią się jakieś pytania zapraszamy pod adres proces@tckancelaria.eu