AKTUALIZACJA* Jak koronawirus wpływa na przepływ towarów w Niemczech

26.03.2020

AKTUALIZACJA*

W dniu 26 marca 2020 r. Niemcy wycofali się z wcześniej uchwalonych regulacji dotyczących zniesienie ograniczeń kabotażowych i aktualnie obowiązują przepisy dotychczasowe.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

W świetle pandemii koronawirusa – Niemieckie Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI) wydało szereg rozporządzeń i zaleceń, które mają przeciwdziałać negatywną skutkom koronawirusa. Poniżej najważniejsze postulaty BMVI – stan na dzień 24.03.2020 r.:

  • Zniesienie zakazu prowadzenia pojazdów ciężarowych w niedziele i święta;
  • Rozluźnienie przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowcy:
  • dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do pięciu godzin maksymalnie pięć razy w tygodniu (odstępstwo od art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 561/2006). Należy również przestrzegać przepisów dotyczących maksymalnego dozwolonego czasu prowadzenia pojazdu w tygodniu (56 godzin) i podwójnego tygodnia (90 godzin), które są uregulowane w ww. rozporządzeniu – art. 6 ust. 2 i 3;
  • można wykorzystać dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku, pod warunkiem że co najmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku zostaną wykorzystane w czterech kolejnych tygodniach, z których co najmniej dwa muszą być regularnymi tygodniowymi okresami odpoczynku. Jeżeli dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku zostały zastosowane kolejno, następny okres odpoczynku – jako rekompensata za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku – musi zostać wykorzystany przed kolejnym tygodniowym okresem odpoczynku (odstępstwo od art. 8 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 561/2006)
  • Powyższe zwolnienia obowiązują do dnia 17.04.2020 r. dla następujących towarów – produktów codziennego użytku – w szczególności żywności i pasz, artykułów do ​​opieki medycznej, lekarstw i paliwa. 

Jednakże każdy Land poszczególne wyłączenia unormował odrębnie. Przegląd wyłączeń wydanych przez poszczególne Landy na podstawie Rozporządzenia zgodnie z art. 30 ust. 3 i art. 46 ust. 1 nr 7 StVO można znaleźć tutaj – 

https://www.bag.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sonstige/Arbeitshilfe_Strassenverkehrsrecht.pdf?__blob=publicationFile

 

  • Regulacje kabotażowe – jeżeli spełniony zostanie poniższy warunek, to nieograniczenia związane z przepisami kabotażowych zostaną zniesione do dnia 30.09.2020 r.
  • Warunek: transport kabotażowy musi dotyczyć następujących towarów – produktów codziennego użytku – w szczególności żywności i pasz, artykułów do ​​opieki medycznej, lekarstw i paliwa.

 

Autorem artykułu jest starszy prawnik Paul Reich.

 

Udostępnij na:

fb