Kara umowna i wydłużenie terminu płatności nałożone jednocześnie na przewoźnika?

13.02.2020

W zleceniach transportowych można znaleźć zapisy odnoszące się do obowiązku przesłania przez przewoźnika dokumentów transportowych w określonym terminie. Często za niedochowanie tego okresu zleceniodawca ustala sankcje w postaci np. kary umownej lub wydłużenia terminu płatności.

Pojawia się pytanie – co w sytuacji, gdy za niedoręczenie dokumentów transportowych w terminie zastrzeżone są jednocześnie obie kary? Do tej kwestii w swoich orzeczeniach ustosunkowały się kilkukrotnie sądy powszechne. 

orzeczenie sądu

Sprawa dotyczyła rozpatrzenia jednocześnie zastrzeżenia kary umownej (50% frachtu) i wydłużenia terminu płatności (o dodatkowe 30 dni) za to samo naruszenie – niedoręczenie dokumentów transportowych w terminie (5 dni od daty zakończenia usługi). Sąd uznał zatem, że z uwagi na wskazanie jednocześnie dwóch sankcji, nieskutecznie zastrzeżona została kara umowna i nie powstał obowiązek jej zapłaty.

Na marginesie wskazać można także, że sąd uznał:

orzeczenie sądu I

 

Wykracza ono poza granice swobody umów. I stwierdził, że także z tej przyczyny przewoźnik nie mógł zostać obciążony karą umowną.

Ten sam przypadek został przytoczony przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, który również stwierdził za nieskuteczne zastrzeżenie jednocześnie kary umownej i wydłużenia terminu płatności za niedoręczenie w terminie dokumentów transportowych (wyroku z dnia 24.05.2018 r. V GC 1558/17). 

Mając wątpliwości co do nałożonych kar przez zleceniodawcę warto zastanowić się nad pomocą Kancelarii Prawnej, która w przypadku takich sytuacji może rozwiązać problem.

Autorem artykułu jest Radca Prawny Jakub Niedźwiecki z Kancelarii Prawnej Transcash.

Udostępnij na:

fb