Jak odwołać się od mandatu za strefę LEZ w Londynie? część II

15.07.2020

Jak dokonać rejestracji?

Rejestracji dokonujemy za pośrednictwem strony tfl.gov.uk. Klikamy w baner “zarejestruj pojazd”, wypełniamy formularz i przesyłamy wyraźny skan dowodu rejestracyjnego. Jeżeli w dowodzie nie widnieje informacja o normie emisji spalin pojazdu to załączamy również dokument, który tę normę potwierdzi (EURO 4 lub wyższą). Po prawidłowej rejestracji dostaniemy maila zwrotnego z taką adnotacją. W ciągu dwóch tygodni powinniśmy otrzymać od biura TfL informację o rejestracji pojazdu i otrzymaniu 100% zniżki. 

 

ULEZ

Strefa ULEZ (Ultra Low Emission Zone) objęta jest większymi restrykcjami niż strefa LEZ. Obowiązuje ona tylko w ścisłym centrum Londynu. Norma emisji spalin, która w niej obowiązuje to:

  • EURO 3 dla motocykli, motorowerów, motocykli trzykołowych i czterokołowych 
  • EURO 4 dla samochodów benzynowych, dostawczych i mikrobusów 
  • EURO 6 dla samochodów ciężarowych, autobusów i autokarów oraz innych specjalistycznych pojazdów ciężkich
  • EURO 6 dla samochodów z silnikiem diesla, furgonetek i mikrobusów oraz innych pojazdów specjalistycznych

 

Uiszczenie opłaty i rejestracja pojazdu wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku strefy LEZ. Jedyną różnicą są stawki dziennie jakie kierowcy poszczególnych pojazdów muszą zapłacić.

Samochody, motocykle i samochody dostawcze (do 3,5 tony włącznie) płacą 12,5 funta dziennej opłaty. Z kolei za pojazdy cięższe – samochody ciężarowe (ponad 3,5 tony) i autobusy/autokary (ponad 5 ton) należy uiścić opłatę w wysokości 100 funtów. 

 

UWAGA! Zmiany od 26 października 2020 r. 

Duża zmiana normy emisji spalin dotyczy strefy LEZ, gdzie dozwolona norma dla pojazdów ciężarowych wyniesie EURO 6 zamiast EURO 4. Pojazdy wcześniej zarejestrowane z normą EURO 4 będą musiały ponosić opłaty za wjazd. Opłata dzienna dla ciężarówek również ulegnie zmianie z 200 na 300 funtów.

Poza zmianami, które widnieją wyżej, zmieni się także sposób karania przewoźników za niedostosowanie się do wymogów:

  • zostanie wprowadzona kara pieniężna 1000 funtów (jeśli zostanie wpłacona w ciągu 14 dni to zmniejszy się do 500 funtów) dotycząca pojazdów spełniających normę Euro 4, ale niespełniających normy Euro 6 o masie całkowitej powyżej 3,5 tony
  • kolejną karą będzie 2000 funtów (jeśli zostanie wpłacona w ciągu 14 dni to zmniejszy się do 1000 funtów) dla pojazdów spełniających normę Euro 4 o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, które nie zostały prawidłowo zarejestrowane i nie uiściły opłaty.

 

Udostępnij na:

fb