Pakiet Mobilności, czyli nowa rzeczywistość dla busiarzy — jakich kar mogą się spodziewać?

31.05.2022

Pakiet Mobilności to inicjatywa Komisji Europejskiej, która uznała, że konieczne są zmiany w prawie transportowym na poziomie wspólnotowym. Celem było ujednolicenie wymogów we wszystkich krajach członkowskich i unikanie luk w prawie. Istotna jest także chęć wyrównania konkurencji — wszyscy przewoźnicy powinni mieć równe szanse. Niestety Pakiet mobilności wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla właścicieli firm transportowych. Ostatnio wyzwaniu stawiali czoła właściciele floty 2,5 – 3,5 tony.
Pakiet Mobilności — wyzwanie dla posiadaczy lekkiej floty

Wyższe koszty i większa odpowiedzialność przewoźników — tak można podsumować, z czym wiąże się dla przewoźników dysponujących lekką flotą Pakiet Mobilności. Do tej pory nie mieli obowiązku posiadania licencji wspólnotowej, aby prowadzić transport międzynarodowy. Od 21 lipca taki wymóg obowiązuje. Jeżeli się do niego nie zastosują zapłacą karę 12000 zł. Odmowa przeprowadzenia kontroli nie będzie dobrym rozwiązanie, ponieważ za nią grozi taka sama kara.
Utrata dobrej reputacji

Pakiet Mobilności zakłada zupełnie nowe podejście do przeprowadzanych kontroli drogowych i w siedzibie firmy. Wiele naruszeń uderza obecnie w dobrą reputację przewoźnika. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli mogą prowadzić nie tylko do nałożenia kary finansowej, ale także do utraty dobrej reputacji. Jeżeli naruszenia kwalifikują się do grupy tzw. poważnych lub najpoważniejszych, organ kontrolny przekazuje informacje o takim zdarzeniu do właściwego rejestru. Na tej podstawie organ wydający licencję ma prawo wszcząć postępowanie w zakresie oceny dobrej reputacji. W konsekwencji przewoźnik może stracić certyfikat kompetencji zawodowych.

Nowe kary za przeładowanie busa na międzynarodówce

W ramach przygotowań do „Pakietu Mobilności”, w polskiej ustawie o transporcie drogowym zostały opracowane nowe kary za przeładowania dla pojazdów o DMC od 2,5 do 3,5 t. Zasady te będą dotyczyć wyłącznie transportu międzynarodowego, ponieważ w przewozie krajowym nie ma konieczności wyrabiania licencji. Kary kształtują się następująco:
Przekroczenie DMC do 5% – mandat 500 zł.
Przekroczenie DMC do 10% – mandat 1000 zł.
Przekroczenie DMC do 20% – mandat 1500 zł.
Przekroczenie DMC o ponad 20% – mandat 2000 zł.
Z powyższego wynika, że za minimalne przeładowanie typu 100-200 kg. będzie można otrzymać karę administracyjną 500 zł., natomiast jeśli pojazd będzie ważył powyżej 4,2 tony to kara wyniesie 2000 zł.

-->>  Dochodzenie opłaty postojowej w Niemczech

A co z kabotażem?

Busiarzy obowiązują również zasady dotyczące kabotażu, czyli np. 3 przejazdy po Niemczech w ciągu 7 dni. Klienci TC Kancelarii Prawnej pytają, jakie kary grożą przedsiębiorcom za niedozwolony kabotaż. Szczególnie po zmianach wdrożonych na podstawie Pakietu Mobilności działalność kabotażowa będzie utrudniona, z uwagi na konieczność odbycia 4-dniowej przerwy po każdej operacji kabotażowej. W Niemczech kara za niedozwolony kabotaż wynosi od 1000 do 5000 euro, natomiast we Włoszech jest to 5000 euro, a nawet areszt pojazdu na 3 miesiące. Natomiast we Francji takie kary mogą sięgać nawet do 15 000 euro. Dla porównania w Polsce kara za kabotaż wynosi 12 000 zł.