Sprawdź dłużnika w rejestrze przed wysłaniem pozwu

21.07.2020

Skierowanie sprawy do sądu wiąże się z kosztami, które ponosi osoba składająca pozew. W przypadku wygranej możemy dochodzić tych kosztów od dłużnika, ale jest jeden warunek –  egzekucja musi okazać się skuteczna. W tej sytuacji warto sprawdzić naszego dłużnika w rejestrze gospodarczym. Oszczędzi to komplikacji na dalszych etapach rozwoju sytuacji.

 

Jakie są rodzaje rejestrów gospodarczych w Polsce?

Każdy kraj Unii Europejskiej prowadzi taki rejestr gospodarczy. Przeważnie są one ogólnodostępne, ale może zdarzyć się, że jakiś kraj wprowadzi opłaty za dostęp. W Polsce dostęp do KRS i CEIDG jest bezpłatny, ale np. w Niemczech rejestr gospodarczy prowadzony przez rząd jest już płatny. 

 

Jakie dane znajdziemy w rejestrze gospodarczym?

Z rejestru możemy uzyskać m.in. informację o:

  • podstawie prawnej funkcjonowania niektórych spółek
  • danych co do wysokości kapitału zakładowego
  • danych właścicieli
  • członkach organów spółek
  • danych dotyczących siedziby spółki czy działalności gospodarczej.

 

W rejestrach umieszczane są także  dane dotyczące rozwiązania spółki, zawieszenia działalności, otwarcia postępowania likwidacyjnego czy ogłoszenia upadłości. Ta ostatnia informacja jest bardzo ważna, ponieważ determinuje nam możliwość wystąpienia z pozwem przeciwko danemu podmiotowi.

Wystąpienie na drogę sądową wiążę się z kosztami. Przed zgłoszeniem dłużnika warto sprawdzić czy nie ma żadnych przeszkód do skierowania sprawy do sądu, by oszczędzić niepotrzebnych kosztów.

 

Autorem artykułu jest Małgorzata Kamińska, młodszy prawnik w Kancelarii Transcash.

Udostępnij na:

fb