Transport odpadów – co powinniśmy wiedzieć przy jego wykonywaniu?

29.08.2020

Jakie są wymogi prawne?

Wykonywanie takiego rodzaju transportów nakłada na przewoźnika szereg określonych wymogów prawnych. Podstawowym wymogiem, który stanowi punkt wyjścia przy podejmowaniu takiego transportu, jest obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, która reguluje również transport odpadów określa, że aby prowadzić działalność związaną z transportem odpadów należy uzyskać zgodę właściwego dla miejsca prowadzenia działalności starosty. Taka zgoda obejmuje transport wszystkich rodzajów odpadów. 

Co ważne, to to, że niniejsza zgoda może zostać wydana jednorazowo na maksymalnie 10 lat, a za jej brak przewidziane są kary od 5.000 do 10.000 zł. Jeżeli dokonujemy przewozu odpadów na własne potrzeby lub na terenie przedsiębiorstwa, wtedy regulacje dotyczące zgodny nas nie obejmują.

 

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca?

Przedsiębiorca ma obowiązek podania we wniosku rodzaj i typ pojazdów oraz ich wyposażenie, ponieważ starosta wydając decyzję, określa jakie środki transportu będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę w przewozie odpadów.

Samochody przewożące odpady powinny być wyposażone w wiele mechanizmów i układów sterowania, które dopasują pojazd do przewożenia specyficznego towaru- przykładowo do wywozu odpadów na długich trasach stosowane są pojazdy o dużej pojemności, tzw. transportowce.

Nie tylko wyżej wspomniana ustawa nakłada obowiązki na przewoźników. Pojazdy używane do transportu odpadów muszą spełniać również wymagania wynikające z przepisów min. prawa o ruchu drogowym, transportu towarów niebezpiecznych.

 

Transport odpadów i ich odbieranie to nie to samo?

Odbieranie dotyczy odpadów komunalnych i przedsiębiorca musi posiadać na to dodatkowe zezwolenie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce świadczenia swoich usług. Przedsiębiorca zajmujący się odbieraniem odpadów komunalnych powinien udokumentować gotowość przyjęcia odpadów przez składowisko, kompostownie, spalarnię lub stację zlewną.

W przypadku odpadów wielkogabarytowych, niektórych odpadów niebezpiecznych i surowców wtórnych, najczęściej odbiór odpadów następuje po uprzednim ich zgłoszeniu. Należy pamiętać, że w wielu przypadkach transport odpadów niebezpiecznych podlega przepisom umowy ADR.

 

-->>  Wysokość odszkodowania dla przewoźnika zgodnie z CMR w przypadku uszkodzenia ładunku w wyniku wypadku

Autorem artykułu jest Małgorzata Kamińska, prawnik w Kancelarii Transcash