Transport towarów mrożonych, a obowiązek kontrolny przewoźnika – wyrok niemieckiego sądu

28.07.2020

Przewóz towarów wymagających stałego mrożenia nakłada na przewoźnika dodatkowe obowiązki kontrolne. W przypadku ich niedopilnowania i uszkodzenia, bądź zniszczenia towaru, odpowiedzialność ponosi przewoźnik. Jak to wygląda na terenie Niemiec?

Na pytanie, co wchodzi w zakres obowiązków kontrolnych przewoźnika odpowiedzi udzielił niemiecki Wyższy Sąd Krajowy w Zweibrücken (OLG Zweibrücken) w wyroku z dnia 12.03.2019 o sygn. akt 5 U 63/18. Sąd ten wskazał, iż:

W przypadku transportu towarów mrożonych uznaje się, że przewoźnik musi zapewnić nie tylko należyty środek transportu, lecz również zobowiązany jest on do sprawdzania w trakcie transportu czy agregaty chłodzące funkcjonują poprawnie. W zależności od konkretnego przypadku musi on kontrolować w czasie przewozu w odstępach czasowych temperaturę chłodzenia i wyczerpać wszystkie możliwości kontrolne, które ma do dyspozycji. Nie jest wystarczającym, iż przewoźnik ustawi wymaganą temperaturę i włączy agregaty chłodzące. Musi on również kontrolować temperaturę w odstępach czasowych np. przez sprawdzanie termometrów zewnętrznych czy kontrolek chłodzenia. Przewoźnik musi zadbać z zachowaniem wymaganej przy transporcie należytej staranności o to, aby stale zachowana była wymagana temperatura.

Powyżej cytowany wyrok zapadł na kanwie stanu faktycznego, w którym przewoźnik pozwany został na podstawie art. 17, 29 CMR w zw. z art. 435 HGB za zaniechanie chłodzenia przewożonego towaru i przerwanie ciągłości chłodzenia, co przełożyło się na całkowitą utratę towaru, którym były wymagające stałego chłodzenia leki. Sąd uznał roszczenie powoda i orzekł, iż przewoźnik obowiązany jest do zapłaty odszkodowania.

Istotnym w przypadku takich roszczeń odszkodowawczych jest to, że osoba występująca z roszczeniem przeciwko przewoźnikowi, która twierdzi, że podczas transportu nie było wystarczającego chłodzenia musi udowodnić, że przekazała przewoźnikowi towar, który był należycie schłodzony.

 

Autorem artykułu jest Katarzyna Musiałek, prawnik z Kancelarii Transcash

 

Udostępnij na:

fb