Transport w Niemczech – propozycja zmian w kryzysie

26.03.2020

Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) –  wymaga od Federalnego Rządu pomocy dla branży transportowej w kryzysie związanych z koronawirusem. 

Związek Branżowy ma świadomość jak istotny jest transport drogowy towarów, który zapewnia ludności zaopatrzenie w ważne towary, takie jak żywność i lekarstwa podczas pandemii koronawirus a przemysłowi ciągłość produkcji poprzez zaopatrzenie. Złagodzenie zasad dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i odpoczynku, mniejszy opłaty za Maut oraz większe dotacje dla transportu to najważniejsze postulaty, których domagają się Związkowcy z branży transportowej. 

W szczególności BGL wnosi o: 

  • Zmiany przepisów dotyczące czasu jazdy i odpoczynku, tak by umożliwić kierowcom jak najszybsze opuszczenie obszarów silnie dotkniętych koronawirusem,
  • Usunięcie ograniczenia dotyczących możliwości wyładowania towarów np. rozładunek możliwy tylko do godziny 12:00, tak by rozładunki mogłby odbywać się do późnych godzin, także w nocy,
  • Znaczne obniżenie lub całkowite zniesienie opłaty za Maut, 
  • Zniesienie ograniczeń kabotażowych na czas pandemii koronawirusa, 
  • Wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnych dotacji dla firm transportowych w celu uniknięcia licznych upadłości firm z branży transportowej, 
  • Jasność w przepisach dotyczących zasady i środków jakie mają zastosowanie do pojazdów, ładunku i kierowców, zwłaszcza w strefach kwarantanny (Quarantäne-Zonen), w celu usprawnienia i przyspieszenia usług transportowych w kryzysie związanym z koronawirusem.

Powyższe postulaty zostają powoli uchwalane w postaci zaleceń przez Niemieckie Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI),  zgodnie z którymi to m. in. służby kontrolne (BAG, Policja) mają odstąpić czasowo od ścigania i karania naruszeń dotyczących regulacji kabotażowych w Niemczech (więcej na:  

https://trans.info/pl/niemiecki-resort-transportu-rozluznia-kontrole-kabotazu-178069)   

 

Przemysł może wpaść w trudności gospodarcze

BGL informuje Federalny Rząd, że przemysł będzie miał poważne konsekwencje gospodarcze. Opierając się na znaczącym spadku międzykontynentalnej żeglugi kontenerowej, BGL zakłada, że w 2020 r. zostanie zrealizowanych do 20% mniej przewozów drogowych. Ponadto BGL szacuje, że może to oznaczać utratę przychodów w wysokości 2 bilionów euro dla firm z branży na całym świecie. Dodatkowo prawie 6% zatrudnionych w Niemczech pracuje w drogowym transporcie towarowym – głównie w małych i średnich firmach, które nie radziły sobie z kryzysami, takimi jak obecna pandemia koronawirusa. Dlatego domagają się wsparcia ze strony Federalnego Rządu.

 

Autorem artykułu jest starszy prawnik Paul Reich.

 

Udostępnij na:

fb