Strona główna » Strefa wiedzy » Prawo » Zlecenie transportowe — zastosowanie, treść i warunki

Zlecenie transportowe — zastosowanie, treść i warunki

Autor: Maurycy Kieruj radca prawny w TC Kancelaria Prawna
17 stycznia, 2023
zlecenie transportowe
Udostępnij:

Zlecenie transportowe stanowi punkt wyjściowy dla realizacji usługi przewozu. Określa się w nim specyfikę ładunku, punkt odbioru towaru, miejsce dostawy towaru, a także wysokość przewoźnego i sposób płatności za realizację usługi przewozu. Wiele osób traktuje tę kwestię z lekceważeniem, nie zwracając uwagi na treść dokumentu. Jednak takie postępowanie może w niektórych sytuacjach mieć bardzo kosztowne skutki. Dowiedz się więc, na co zwrócić uwagę, sporządzając zlecenie przewozowe.

Czym jest umowa przewozu i zlecenie transportowe?

Umowa przewozu przybiera różne nazwy – zlecenie transportowe czy zlecenia dla przewoźnika, jednakże zawsze chodzi o realizację usług przewozu. Zlecenie transportowe jest to bardzo istotny dokument kształtujący prawa i obowiązki stron tej umowy. Określa zasady współpracy pomiędzy przewoźnikiem a podmiotem zlecającym wykonanie usługi. Od zawarcia takiej umowy i ustalenia warunków współpracy powinna się zaczynać każda usługa transportowa. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ treści zawarte w zleceniu transportowym określają podstawowe informacje dotyczące realizacji usługi transportu – w tym jego koszt, a także obowiązki przewoźnika. 

Podczas ustalania warunków zlecenia transportowego wpływ na jego warunki ma prawo przewozowe oraz konwencja CMR. Przepisy nie określają jednak, w jakiej formie powinno zostać przygotowane zlecenie transportowe. Mimo to z prawnego punktu widzenia odradza się zawierania kontraktów telefonicznie. Utrudnia to bowiem późniejsze ewentualnie dochodzenie roszczeń w razie komplikacji podczas realizacji zlecenia. Zaleca się określanie warunków współpracy w formie pisemnej — papierowej lub elektronicznej. W razie potrzeby można je wtedy przedstawić jako dowód zawarcia umowy.

Co zawiera zlecenie transportowe?

 Zlecenie transportowe powinno zawierać takie elementy jak: 

 • dane zleceniodawcy i przewoźnika;
 • dokładne wskazanie miejsca załadunku i rozładunku;
 • datę przeprowadzenia załadunku i rozładunku;
 • rodzaj przewożonego towaru z określeniem jego wagi brutto, ilości, rozmiarów i sposobu pakowania. W razie jakichkolwiek niezgodności stanu faktycznego z umową kierowca powinien poinformować o tym zleceniodawcę;
 • rodzaj użytego pojazdu — przewoźnik jest zobowiązany użyć samochodów dostosowanych do specyfiki przesyłki;
 • wysokość przewoźnego;
 • termin płatności za zrealizowanie zlecenia. 

Poza tym w dokumencie mogą być zawarte również inne zapisy. Jednak nie są one niezbędne do stwierdzenia zawarcia umowy.

Mimo to w dokumencie warto jasno określić warunki zlecenia transportowego.

Jakie? Kwestię odpowiedzialności podczas przewozu bardzo dokładnie regulują przepisy prawa, m.in. konwencja CMR, prawo przewozowe. Jednak doprecyzowania często wymaga np. aspekt odpowiedzialności za załadunek czy rozładunek.

W zleceniu warto określić, do kogo należy obowiązek umieszczenia ładunku na naczepie i jego rozładunku, i w jaki sposób ma to zostać przeprowadzone. Jeśli istnieją dodatkowe wymogi zabezpieczenia towaru na czas transportu, również należy je wskazać w umowie. 

Podczas sporządzania zlecenia transportowego można skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Pozwoli to opracować dokument, zawierający wszystkie elementy niezbędne do zabezpieczenia interesu zleceniodawcy. Przewoźnik również może zdecydować się na konsultację z prawnikiem, by dowiedzieć się, na co zwracać uwagę, podpisując zlecenie transportowe.

Czy można anulować zlecenie transportowe?

Zarówno przepisy prawa przewozowego i Konwencji CMR nie regulują tej kwestii. Wobec czego będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. A konkretnie przepisy dotyczące umowy zlecenia, która to dopuszcza możliwość rozwiązania umowy z ważnych powodów.

Jednakże pamiętajmy – w takiej sytuacji ważna będzie sama treść umowy, która może przewidywać karę umowną na wypadek anulowania zlecenia oraz okoliczności danej sprawy.

Z tego powodu zaleca się dokładną weryfikację treści zlecenia transportowego, co może uchronić przewoźnika od niepotrzebnych problemów.

Zlecenie transportowe, a zlecenie spedycji

Aby wyjaśnić różnicę pomiędzy zleceniem transportowym, a zleceniem spedycji, warto wyjaśnić istotę obu dokumentów.

Pierwszy z nich polega na zobowiązaniu się przewoźnika do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Do elementów istotnych zlecenia transportowego zaliczyć należy oznaczenie trasy przewozu, wynagrodzenia przewoźnika i przedmiotu przewozu.

Głównym założeniem drugiego typu umowy jest z kolei zobowiązanie się za wynagrodzeniem: do wysłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Istota tego rodzaju umowy sprowadza się zatem do wykonania wszelkiego rodzaju usług pobocznych do usługi przewozu.

Zasadnicza, praktyczna różnica pomiędzy zleceniem transportowym, a zleceniem spedycji sprowadza się zatem do tego, że w przypadku tej pierwszej, stroną umowy zobowiązuje się do przewiezienia towaru, natomiast w przypadku drugiej, do zorganizowania przewozu.

Niezgodne z prawem zapisy – umowy przewozu towaru

Umowa przewozowa, czy częściej stosowana nazwa – zlecenie transportowe – jest istotne dla obu stron, jednak na ogół to zleceniodawca dyktuje warunki umowy. Dzięki temu może zawrzeć w dokumencie treści, które są dla niego korzystne. Należy jednak podkreślić, że zapisy zawarte w zleceniu transportowym nie mogą być sprzeczne z prawem. Istnieje szereg zapisów stosowanych w branży transportowej, które w żaden sposób nie są dla stron wiążące. Do najczęściej nieważnych klauzul możemy zaliczyć:

 • “Brak pisemnej odmowy przyjęcia zlecenia w ciągu 30 min. traktuje się jako zlecenie przyjęte do realizacji.”- jeśli przewoźnik nie pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych ze zleceniodawca taka klauzula jest nieskuteczna wobec niego w sytuacji braku realizacji przewozu lub potwierdzenia jego realizacji.
 • “Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone razem z fakturą w ciągu 7 dni od dnia realizacji zlecenia. W razie niespełnienia ww. warunków termin płatności zostanie wydłużony do 90 dni, a wartość frachtu zostanie obniżona o 50%”. Po pierwsze taki zapis umowy zawiera podwójną sankcje co już powoduje jej nieważność. Po drugie jest sprzeczna z istotą umowy przewozu i stanowi obowiązek poboczny.
 • wszelkie zapisy nakazujące przewoźnikowi neutralizacje dokumentów CMR ,
 • kara umowna za opóźnienie w transporcie międzynarodowym.

Podsumowując, należy podkreślić, że zlecenie transportowe, stanowi podstawę realizacji usługi przewozu towarów. Mimo pośpiechu podczas przyjmowania zleceń opłaca się poświęcić nieco czasu na zapoznanie się ze wszystkimi zapisami zawartymi w umowie. Inaczej przewoźnik może narazić się na przykre konsekwencje finansowe.

Zobacz także:

Napisz do nas

lub

zadzwoń na infolinię  Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

  © 2022 tckancelaria.eu | Polityka prywatności | Polityka cookies
  Design Proformat
  Kontakt
  Oceń nas
  Jak oceniasz naszą stronę?*
  Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

  Formularz kontaktowy   Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.