Nowoczesne rozwiązania
śledzenie statusu sprawy online

Możliwość zabezpieczenia majątku dłużnika w depozycie sądowym

Indywidualny opiekun klienta
i radca prawny

Czy wiesz, że…

Twój dłużnik nie wie o zabezpieczeniu jego majątku w depozycie sądowym?
Dzięki temu maleje ryzyko wyprowadzenia środków z firmy.

Co dla Ciebie zrobimy?

1.
Wyślemy do dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty.
2.
Przygotujemy i złożymy pozew w sądzie.
3.
Podejmiemy działania zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego w sprawie.
4.
Sporządzimy pisma procesowe w sprawie.
5.
Zapewnimy reprezentację przed właściwym sądem.
6.
Na każdym etapie postępowania zapewniamy profesjonalną obsługę prowadzonych spraw przez radcę prawnego i pracowników Kancelarii.

Jak przebiega windykacja sądowa w Polsce?

Zatory płatnicze zwiększają prawdopodobieństwo niewypłacalności, nawet w rentownych i dość dobrze prosperujących firmach. Dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na windykację sądową, by mieć możliwość utrzymania płynności finansowej. Do tego niezbędna jest znajomość procedur sądowych oraz umiejętność efektywnej oceny wierzytelności dłużnika. Jak dokładnie przebiega windykacja sądowa w Polsce? Sprawdź.

Co to windykacja sądowa?

Samo słowo windykacja pochodzi od łacińskiego vindicatio i oznacza dochodzenie roszczeń lub obronę konieczną. Co ciekawe, już w strukturach organizacyjnych Cesarstwa Rzymskiego funkcjonowała instytucja zajmująca się podejmowaniem prób odzyskania należności, które znalazły się w rękach osób nieupoważnionych.

Współcześnie mianem windykacji określa się proces dążenia do odzyskania własności z wykorzystaniem metod dopuszczanych prawem.

Wielu przedsiębiorców zastanawia się jednak: jak przebiega windykacja sądowa w Polsce. Otóż w praktyce można wyróżnić dwa typy dochodzenia roszczeń:

  • windykacja polubowna — zazwyczaj poprzedza wszczęcie postępowania sądowego, polega na wysyłaniu do dłużnika wezwań do zapłaty należności wraz z odsetkami,
  • windykacja sądowa — odnosi się do sytuacji, w których nie ma możliwości nawiązania kontaktu z dłużnikiem i odmawia on współpracy. Wówczas należy uzyskać tytuł wykonawczy, który stanowi podstawę do przeprowadzenia egzekucji komorniczej.

Wśród wielu przedsiębiorców windykacja sądowa stanowi rozwiązanie, po które sięgają w ostateczności. Ma zastosowanie w momencie, gdy próby polubownego załatwienia sprawy nie przyniosły skutku.

Windykacja sądowa — etapy

W sytuacji, gdy wezwania do zapłaty nie przyniosły rezultatu, a nierzetelny kontrahent nadal uparcie odmawia współpracy, konieczne staje się wszczęcie postępowania sądowego. Decyzja o zwróceniu się o pomoc do wymiaru sprawiedliwości powinna iść w parze ze skorzystaniem z pomocy prawnika. Profesjonalna pomoc prawna często okazują się w takim momencie bezcenna z uwagi na obszerność i duży poziom skomplikowania regulacji ustawodawczych w zakresie ściągania wierzytelności. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że do prawidłowego i efektywnego dochodzenia zwrotu należności, niezbędne jest wsparcie prawników.

Przedsiębiorcom, którzy chcą dowiedzieć się jak przebiega windykacja sądowa w Polsce, łatwiej będzie zrozumieć ten proces, gdy krótko omówimy jego etapy:

  • zebranie dokumentów do pozwu — niezbędne są dokumenty potwierdzenie istnienie roszczenia wierzyciela tj. umowa, faktura, dokumenty potwierdzające wykonanie umowy,
  • przygotowanie i wniesienie pozwu do sądu,
  • wydanie przez sąd nakazu zapłaty/ wyroku — przeważnie zajmuje to ok. kilka miesięcy.
  • uprawomocnienie się nakazu zapłaty/wyroku (w przypadku braku odwołania przez dłużnika) – po czym następuje złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.
  • egzekucja komornicza — rozpoczyna się od wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do   Zależnie od kondycji finansowej dłużnika proces ten może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Kończy się na dwa sposoby: wyegzekwowaniem pełnej należności lub w momencie braku szans na odzyskanie  kwoty — umorzeniem postępowania.

Warto pamiętać, że powyższy podział windykacji sądowej na etapy jest próbą uogólnienia i stanowi jedynie zarys najważniejszych kroków w staraniach o zwrot należności. W dowolnym momencie postępowania istnieje szansa na zawarcie ugody między stronami. Każda sprawa sądowa ma swój indywidualny przebieg, który wynika z sytuacji dłużnika i wierzyciela.

Zapytaj o ofertę windykacji sądowej

    Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racławickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.