Polityka cookies

Strona główna » Polityka cookies

Oświadczenie o prywatności

Niniejszy załącznik reguluje politykę stosowaną przez TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA BARANOWSKI SP. K. z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca adres: Wrocław, ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego  dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000795946, nr NIP 8961588286, nr REGON: 383934600 oraz jej podwykonawców i podmioty powiązane, w zakresie ochrony danych osobowych i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Niniejsza polityka odnosi się do usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.tckancelaria.eu. Nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się w ww. witrynie. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych są dostępne u każdego z dostawców usług odrębnie. Administrator zaleca każdorazowe zapoznanie się z przedmiotowymi dokumentami na stronach dostawców.

 

Pliki “cookie”

TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA BARANOWSKI SP. K. wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” do śledzenia Państwa wizyt na stronie internetowej www.tckancelaria.eu i zapisywania ich preferencji, jak np. języka, danych logowania, jak również dostosowywania  oferowanych usług do ich potrzeb. Ww. pliki służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony. Przedmiotowe pliki przechowywane będą do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Pliki cookies nie będą udostępniane na rzecz podmiotów trzecich, przekazywane będą jedynie do podmiotów podmioty należących do grupy Trans.eu.

Jako że możliwe jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce internetowej, może dojść do uniemożliwienia korzystania ze wszystkich produktów i usług. Zarówno akceptacja przesyłania plików “cookie”, brak zgody na przesyłanie, jak i modyfikacja innych ustawień związanych z plikami “cookie” dokonywana jest na poziomie przeglądarki użytkownika. Instrukcje zarządzania plikami “cookie” znajdują się na serwisie wykorzystywanej przez Państwo przeglądarku internwtowej.

Dane w Google Analytics

Ruch na stronach TCK monitorowany jest przez system analityczny Google Analytics, którego celem jest gromadzenie danych o sposobie korzystania ze stron i ich popularności. To narzędzie działa w oparciu o pliki “cookie”, jednak nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osób. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

 

Gromadzone dane

W celu korzystania z Usług oferowanych przez Administratora należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.tckancelaria.eu Wypełniając formularz należy podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz telefon. Dane są zbierane także biernie, tj. poprzez działanie strony (np. adres IP, rozdzielczość, lokalizacja, rodzaj przeglądarki).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji umów na usługi oraz realizacji kontaktu z Administratorem.

Wykorzystywanie danych

Informacje kontaktowe będą używane wyłącznie w celu:

  • niezbędnym dla wykonywania umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem

  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/reklamację,

  • umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Klientem w celu podjęcia negocjacji/zawarcia umowy/zlecenia,

  • przekazania informacji dotyczących usług, jeśli Klient wykaże odpowiednie zainteresowanie.

 

Gromadzone dane osobowe, Administrator może wykorzystywać także w celu przesyłania Klientowi, za jego zgodą wyrażoną zgodnie z postanowieniami Regulaminu, informacji na temat aktualnych oraz przyszłych produktów i usług. Informacje te będą przesyłane za pośrednictwem maila w postaci kampanii informacyjnych lub reklamowych. Klient może jednak zrezygnować z otrzymywania takich informacji, wysyłając wiadomość na adres proces@tckancelaria.eu (tzw. cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej). 

Udostępnianie danych innym podmiotom

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania danych osobowych Klientów podmiotom zależnym i powiązanym z Administratorem a także podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług. Administrator dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując takie środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia).

Bez zgody Klienta dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, w których przekazanie następuję na skutek prawnie uzasadnionego żądania uprawnionego podmiotu (m.in. organy ścigania czy wymiaru sprawiedliwości).

Dostęp do danych

Klient ma prawo do wglądu, poprawiania lub sprzeciwiania się używaniu jego danych osobowych. Po otrzymaniu pisemnego żądania i dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta Administrator skoryguje lub usunie dane osobowe Klienta z bazy danych. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania Klientów dotyczące usunięcia danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub zgodne z prawem cele biznesowe. 

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator:

  • Stosuje szyfrowanie SSL,

  • Kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,

  • Udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Oświadczenie dotyczące Polityki cookies

Niniejsza Polityka cookies weszła w życie z dniem 19.12.2019 r. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki cookies, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w naszej polityce, zarządzaniu, prawie lub jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie www.tckancelaria.eu wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

Informacje kontaktowe

W razie pytań lub uwag odnośnie polityki cookies prosimy o kontakt z Administratorem:

TRANSCASH KANCELARIA PRAWNA BARANOWSKI SP. K., ul. Racławicka 2-4, 53-146 Wrocław lub email: proces@tckancelaria.eu

© 2022 tckancelaria.eu | Polityka prywatności | Polityka cookies
Design Proformat
Kontakt
Oceń nas
Jak oceniasz naszą stronę?*
Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

Formularz kontaktowy    Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.