Skuteczna windykacja należności ze Słowacji

TC Kancelaria - windykacja sądowa
Konieczność przeprowadzenia windykacji na terenie Słowacji wiąże się ściśle z istnieniem zaległości w opłatach za świadczenia wykonane na rzecz zagranicznego kontrahenta. Długi mogą być przyczyną utraty płynności finansowej i prowadzić do poważnych problemów w Twoim przedsiębiorstwie. Z tego powodu ściągnięcie należności powinno być priorytetem. Przeczytaj i dowiedz się, jak wygląda odzyskiwanie należności ze Słowacji.
TC Kancelaria - windykacja sądowa
Strona główna » Windykacja sądowa » Windykacja sądowa za granicą » Skuteczna windykacja należności ze Słowacji

Jak przeprowadzić skuteczną windykację należności w Słowacji?

Windykację należności w Słowacji za zrealizowane świadczenia trzeba rozpocząć jak najszybciej, najlepiej od 7 do 14 dni po upływie terminu zapłaty. Im więcej czasu mija od wystawienia faktury, tym mniejsze prawdopodobieństwo odzyskania pieniędzy. Podjęcie w porę odpowiednich działań znacznie zwiększa szansę wierzyciela na szybkie i efektywne zakończenie sprawy.

Do przeprowadzenia skutecznej windykacji niezbędna jest:

 • szczegółowa znajomość regulacji prawnych,

 • dobre rozeznanie ekonomii, a także psychologii,

 • umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji,

 • konsekwencja w podejmowaniu działań oraz dobra organizacja.

W wielu sytuacjach proces odzyskiwania należności można zakończyć polubownie. Warto podkreślić, że wkroczenie na ścieżkę sądową wiąże się na ogół z dużymi kosztami i pochłania dużo czasu i energii wierzyciela.

By windykacja w Słowacji przyniosła oczekiwane efekty, warto zdecydować się na pomoc zaufanej kancelarii. Doświadczeni i wykwalifikowani prawnicy dużo lepiej orientują się w zagranicznych przepisach i wiedzą, w jaki sposób wyegzekwować od nierzetelnego kontrahenta zwrot pieniędzy.

Windykacja w Słowacji: procedury polubowne

Windykacja powinna przebiegać według ściśle określonego planu indywidualnie dostosowanego do specyfiki konkretnej sprawy. Takie postępowanie znacznie zwiększa szansę na powodzenie działań i odzyskanie należności. Przeważnie na samym początku windykacji w Słowacji, zanim sprawa zostanie skierowana do sądu, stosuje się tzw. procedury polubowne.

Na tym etapie podejmuje się próby kontaktu z dłużnikiem, np. poprzez telefonowanie, wysyłanie przypomnień mailem lub w wiadomości sms o upływie terminu płatności czy przekazaniu wezwania do zapłaty.

Windykacja należności w Słowacji: Europejski Nakaz Zapłaty

W sytuacji, gdy podczas windykacji w Słowacji próby odzyskania pieniędzy w sposób polubowny zakończyły się porażką, trzeba zwrócić się o pomoc do sądu. Głównym celem jest wtedy uzyskanie tytułu wykonawczego .

Pomóc w tym może prawo unijne, które przewiduje możliwość uzyskania europejskiego nakazu zapłaty. Stosowany jest w sprawach cywilnych i handlowych przy roszczeniach o charakterze bezspornym. Oznacza to, że jeżeli dłużnik złoży sprzeciw, sprawa zostanie skierowana do zwykłego postępowania sądowego.

W większości państw postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty jest prowadzone w przypadku dochodzenia roszczeń o określonej wysokości. W przypadku windykacji w Słowacji nie istnieje jednak górna granica wartości roszczenia.

Przed złożeniem pozwu należy ustalić, do jakiego sądu sprawa ma być skierowana. W przypadku postępowań w  Słowacji będzie to sąd rejonowy (okresný súd). Do wniosku należy dołączyć odpowiednią dokumentację, np. w postaci umowy czy wystawionej faktury.

Jeśli sąd nie wyda nakazu zapłaty, lub dłużnik złoży sprzeciw w ciągu 30 dni, sprawa będzie dalej prowadzona w zwykłym postępowaniu sądowym. Można uniknąć skierowania sprawy do zwykłego postępowania poprzez uzupełnienie załącznika nr. 2, w którym powód nie wyraża zgody na dalsze prowadzenie sprawy w postępowaniu zwykłym. 

Gdy wniosek zostanie zaakceptowany, a dłużnik nie złoży sprzeciwu w wyznaczonym czasie, europejski nakaz zapłaty staje się prawomocny. W celu skierowania takiej sprawy do egzekucji  sąd musi wydać dodatkowo klauzulę wykonalności.

Ostatnim krokiem do skutecznej windykacji należności w Słowacji będzie złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Następnie komornik w celu odzyskania pieniędzy wierzyciela może zająć jego wynagrodzenie, ruchomości lub nieruchomości czy firmę.

Napisz do nas

lub

zadzwoń na infolinię  Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

  © 2022 tckancelaria.eu | Polityka prywatności | Polityka cookies
  Design Proformat
  Kontakt
  Oceń nas
  Jak oceniasz naszą stronę?*
  Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

  Formularz kontaktowy   Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.