Szkody w transporcie

Szkody w transporcie mogą wynikać z błędu człowieka lub z okoliczności, na które przewoźnik nie miał żadnego wpływu. Jednak w takim przypadku należy wykazać, że szkoda powstała na skutek zdarzenia wyłączającego obowiązek wypłaty odszkodowania przez wykonawcę zlecenia.
Strona główna » Szkody w transporcie
Skorzystaj z pomoc doświadczonych prawników w obsłudze różnego rodzaju szkód transportowych.
Przeprowadzimy analizę Twojej sprawy i przedstawimy Ci rekomendację dalszego postępowania.
Będziemy Cię też reprezentować w sporach z ubezpieczycielem i podczas postępowania sądowego.

Korzyści dla Ciebie

Wsparcie merytoryczne

Doświadczeni prawnicy pomogą Ci w obsłudze różnego rodzaju szkód transportowych

Ochrona Twoich interesów

Nasza wiedza prawnicza zapewni Ci bezpieczeństwo na każdym etapie sporu

Reprezentacja prawna

Będziemy Cię reprezentować w sporach z ubezpieczycielem oraz podczas postępowania sądowego.

Co dla Ciebie zrobimy

Przeprowadzimy analizę Twojej sprawy
Przygotujemy rekomendację do dalszego postępowania
Opracujemy odpowiednie pisma i wnioski
Będziemy Cię reprezentować w sprawach sądowych

Dowiedz się więcej

Co to jest szkoda w transporcie?

Szkoda transportowa to pojęcie ściśle związane z branżą TSL. Określa sytuację, w której przewożony ładunek ulegnie uszkodzeniu, np. na skutek niedostosowania stylu jazdy przez kierowcę do warunków na drodze i specyfiki przesyłki. Obniżenie wartości towaru może wystąpić również z powodu awarii auta. Dzieje się tak np. gdy dojdzie do zamoczenia lub zepsucia artykułów spożywczych w pojeździe z niepoprawnie działającą chłodnią.

Jeśli zastanawiasz się czym jest szkoda w transporcie, musisz wiedzieć, że pojęcie to obejmuje także ubytek lub całkowitą utratę przesyłki. Takie zdarzenia z reguły są efektem nieodpowiedniego zabezpieczenia naczepy lub działalności przestępczej. Kradzieże towaru to wciąż spory problem w branży TSL. Walczy się z nim poprzez wdrażanie odpowiednich procedur zabezpieczających.

Szkody w transporcie dzieli się na:

  • jawne — są zauważalne z zewnątrz, bez konieczności rozładowywania towaru,

  • ukryte — da się je dostrzec dopiero po rozpakowaniu przesyłki.

Do ujawnienia szkody przeważnie dochodzi w momencie przekazania ładunku odbiorcy. W takiej sytuacji osoba upoważniona może przyjąć przesyłkę i odnotować nieprawidłowości lub odmówić odbioru.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela dotyczącej szkody w transporcie

Jeśli uważasz, że decyzja ubezpieczyciela odnośnie do szkód w transporcie została wydana bezpodstawnie, możesz starać się o jej zmianę.

W przypadku gdy towarzystwo na przykład zaniżyło wartość odszkodowania lub odmówiło jego wypłaty, zapewnimy Ci merytoryczne wsparcie w odwołaniu się od takiego rozstrzygnięcia sprawy.

Pomożemy w sporządzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie całej sytuacji, a w razie potrzeby wystąpimy w Twoim imieniu w sądzie.

Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w transporcie krajowym

Szkody transportowe powstałe w ramach usług krajowych są regulowane przez kodeks cywilny i prawo przewozowe. Zgodnie z treścią tych regulacji to przewoźnik na zasadzie ryzyka ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie czy utratę przesyłki od momentu przyjęcia ładunku aż do wydania towaru odbiorcy. Odpowiada również za opóźnienia w dostawie. Istnieją jednak sytuacje, w których przewoźnik nie jest obarczony winą za uszkodzenia w transporcie. Dzieje się tak, gdy nieprawidłowości powstały wskutek:

  • działań nadawcy,

  • postępowania odbiorcy,

  • specyfiki przewożonego towaru,

  • wpływu siły wyższej.

Na przewoźniku spoczywa też obowiązek przedstawienia dowodów, które potwierdzają, że szkody w transporcie powstały wskutek jednej z wymienionych przyczyn. Wtedy odpowiedzialność za powstałe nieprawidłowości zostanie ograniczona i nie zapłaci on odszkodowania.

Zapewniamy kompleksową pomoc w rozwiązywaniu takich spraw i gromadzeniu dokumentacji dowodowej. Możemy Cię też reprezentować w sporach z ubezpieczycielem, który odmówił wypłaty odszkodowania za szkody w transporcie na terenie Polski.

Odpowiedzialność przewoźnika za szkody w transporcie międzynarodowym

Warto pamiętać, że podstawą ochrony interesów przewoźnika jest prawidłowo napisana umowa przewozowa. Aby uniknąć niejasności, należy określić w niej:

  • osobę odpowiedzialną za rozładunek i załadunek przesyłki,

  • podmiot odpowiadający za zabezpieczenie towaru,

  • dokładną masę i ilość przewożonego ładunku,

  • ewentualny nadzór nad przesyłką specjalnego przeznaczenia.

W transporcie międzynarodowym odpowiedzialność za uszkodzenia w transporcie określa Konwencja CMR. Zgodnie z jej treścią przewoźnik, tak samo, jak w przypadku usług świadczonych w kraju, odpowiada za całkowite lub częściowe zniszczenie bądź zaginięcie towaru oraz za opóźnienia w dostawie.

Ewentualne zwolnienie od odpowiedzialności następuje jedynie w określonych w Konwencji CMR przypadkach. Jest to możliwe, gdy uszkodzenie towaru w transporcie powstało z winy nadawcy lub odbiorcy, było spowodowane wadami własnymi towaru lub wystąpiło wskutek okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć.

Napisz do nas

lub

zadzwoń na infolinię

Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.
© 2022 tckancelaria.eu | Polityka prywatności | Polityka cookies
Design Proformat
Kontakt
Oceń nas
Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

Formularz kontaktowy

Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.