Zakres naszych usług

W Transcash Kancelarii Prawnej otrzymasz kompleksową ofertę na obsługę prawną Twojej firmy.
Ofertę dla klienta zawsze przygotowujemy indywidualnie mając na uwadze potrzeby naszych kontrahentów.

 

  • Udzielamy opinii prawnych – ustnych lub na piśmie według życzenia Klienta w bieżących sprawach przedsiębiorstwa.
  • Opracowujemy pisma przedprocesowe oraz wymagające argumentacji prawnej.
  • Przygotowujemy opinie projektów umów, w tym regulaminów, statutów i aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa.
  • Bierzemy udział w negocjacjach z partnerami handlowymi.
  • Udzielamy porad i konsultacji, w tym sporządzamy oceny skutków prawnych czynności prawnych.
  • Wspieramy w obsłudze prawnej w zakresie prawa pracy, a w szczególności w sporządzaniu i opiniowaniu umów o pracę, umów cywilnoprawnych (kontraktów, zleceń, umów o dzieło), sporządzaniu projektów dokumentów wewnętrznych Klienta (m.in. regulaminów, uchwał etc.), doradztwie w zakresie stosunków pracownik-pracodawca (dot. nawiązania, rozwiązania stosunku pracy, odpowiedzialności i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz skutków ich naruszenia).
  • Reprezentujemy Klienta w sporze z ubezpieczycielem w zakresie likwidacji szkód na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Sporządzamy odwołania od mandatów z GITD, z Border Force oraz LEZ.

Cennik usług obsługi prawnej w Polsce

W Kancelarii Prawnej Transcash proponujemy model rozliczenia oparty na opłacie ryczałtowej uzależnionej od liczby godzin obsługi prawnej. Liczbę godzin obsługi indywidualnie dopasowujemy do potrzeb klienta.

Liczba godzinCena
ryczałt, min 10h miesięcznie200 pln netto/h
poza ryczałtem250 pln netto/h

Zapytaj o ofertę obsługi prawnej

Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Łazarewicz Sp.k. z siedzibą w Wysokiej (kod pocztowy 52-200), przy ul. Chabrowej 4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.