Chcesz odzyskać pieniądze od zagranicznego kontrahenta?
Naszymi partnerami są zagraniczne kancelarie prawne.
Korzystając z ich wsparcia przygotowujemy pisma procesowe i reprezentujemy
Twoją firmę w sądzie i innych instytucjach państwowych, dzięki temu proces przebiega
sprawnie i skraca się czas oczekiwania na zapłatę.

Co dla Ciebie zrobimy?

1.
Zweryfikujemy dłużnika w rejestrze przedsiębiorców.
2.
Wyślemy dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty
3.
Dokonamy opłaty sądowej od pozwu oraz opłat związanych z wysyłką korespondencji.
4.
Zapewnimy reprezentację prawnika we właściwym sądzie.
5.
Prowadzimy monitoring działań w celu uzyskania tytułu wykonawczego w sprawie w postaci prawomocnego nakazu zapłaty.

Na czym polega windykacja zagraniczna?

W 2022 roku łączna kwota długu od zagranicznych kontrahentów wynosi ponad 25 mln złotych. Najbardziej z płatnościami zalegają Litwini, Niemcy i Słowacy. Na zwrot należności oczekują m.in. przedstawiciele branży budowlanej, transportowej czy magazynowej. Niezależnie od profilu działalności, aby odzyskać pieniądze, trzeba działać naprawdę szybko. Przeczytaj i dowiedz się, czym jest windykacja zagraniczna i na czym polega.

Jak przebiega windykacja zagraniczna?

Windykacja należności za granicą powinna przebiegać według ściśle określonego schematu. Odpowiednie zaplanowanie wszystkich czynności, najlepiej we współpracy z doświadczoną kancelarią prawną, to sposób na pozytywne rozstrzygnięcie większości spraw.

Właściwie przeprowadzona windykacja zagraniczna dzieli się na 4 etapy:

przygotowanie dokumentów udowadniających istnienie roszczenia,
próby pozasądowego uzyskania należności,
postępowanie sądowe,
procedury egzekucyjne.

Zwlekając z podjęciem decyzji o skorzystaniu z pomocy firmy ściągającej długi za granicą, można jedynie wydłużyć czas procesu windykacji. Wierzyciel nie ma możliwość samodzielnie ocenić aktualnej sytuacji finansowej dłużnika, a tym bardziej przewidzieć, jak będzie ona ewoluowała w przyszłości. Z tego powodu w momencie dostrzeżenia opóźnień płatności ze strony kontrahenta, najlepiej od razu zdecydować się na pomoc profesjonalistów. windykacji zagranicznej, największe znaczenie ma czas.

Sprawdzenie sytuacji finansowej dłużnika

Na samym początku windykacji za granicą warto sprawdzić w jaki sposób kształtuje się sytuacja finansowa dłużnika– np. na podstawie udostępnianych sprawozdań finansowych.. Na tym etapie wymaga się od wierzyciela dostarczenia wszystkich posiadanych informacji na temat dłużnika oraz dokumentacji stanowiącej podstawę roszczenia .

Wezwanie do zapłaty

Kolejnym krokiem jest wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty należności, odsetek i kosztów postępowania windykacyjnego. W piśmie wyznacza się termin, do którego pieniądze powinny wpłynąć na konto wierzyciela. Czasem zdarza się, że brak płatności wynikał z niedopatrzenia czy błędu, a po upomnieniu o konieczności zapłaty — postępowanie kończy się na tym etapie dobrowolnym uregulowaniem należności.

Jeśli próby polubownego rozwiązania sprawy z zagranicznym kontrahentem okazały się nieskuteczne, nie pozostaje nic innego jak zdecydować się na windykację sądową.

Postępowanie sądowe i egzekucyjne

Podczas postępowania sądowego bardzo przydatna okazuje się pomoc radców prawnych mających doświadczenie w takich procedurach. Dzięki kancelariom partnerskim w wielu krajach firmy ściągające długi za granicą są w stanie szybko przeprowadzić proces windykacji. Jest to możliwe m.in. poprzez organizację reprezentacji prawnika we właściwym sądzie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy sąd wydaje nakaz zapłaty, a następnie tytuł wykonawczy. Na podstawie prawomocnego orzeczenia opatrzonego w klauzulę wykonalności komornik może zająć konto bankowe dłużnika, przeprowadzić egzekucję z wynagrodzenia za pracę czy znaleźć inne możliwości na odzyskanie pieniędzy.

Rola prawników w windykacji międzynarodowej

Liczne kancelarie prawnicze zlokalizowane w Polsce zajmują się windykacją długów za granicą. Takie działania realizowane są we współpracy z firmami znajdującymi się na terenie innych państw. Dzięki temu polscy radcy prawni mogą uzyskać faktyczną pomoc ze strony swoich zagranicznych kolegów po fachu. W konsekwencji podjęcie efektywnej windykacji i uzyskanie tytułu wykonawczego staje się dużo prostsze.

Działania prawników podczas windykacji należności za granicą nie ograniczają się jedynie do pomocy w kompletowaniu dowodów czy reprezentacji w sądzie. Bardzo często przeszkodę na drodze do odzyskania pieniędzy stanowi brak szans na nawiązanie dialogu pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Z uwagi na relacje gospodarcze nacechowane negatywnymi emocjami przeważnie przedsiębiorcy nie mogą dojść do porozumienia bez pomocy osób trzecich.

W takiej sytuacji przydatna okazuje się pomoc profesjonalistów, którzy z uwzględnieniem własnego doświadczenia i analizy finansowej osoby zadłużonej są w stanie działać w interesie wierzyciela. Dzięki temu uzyskują realną możliwość spłaty – czasem bez udziału sądu.

W jakich krajach prowadzimy windykację sądową?

Czy wiesz, że prowadzimy sprawy sądowe,

przeciwko dłużnikom z całej

Unii Europejskiej oraz z Wielkiej Brytanii?

Cennik windykacji sądowej za granicą

Prowizja 10% kwoty odzyskanej + opłata wstępna
Opłata wstępna uzależniona od wysokości przedmiotu sporu, nie mniej niż 91,5 euro

Zapytaj o windykację sądową zagranicznego kontrahenta

    Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racławickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.