Jak odzyskać pieniądze od niemieckiego kontrahenta?

25.06.2020

Polskie firmy transportowe w znacznej części współpracują z naszymi zachodnimi sąsiadami. Zdarza się tak, że Niemcy nie zawsze płacą terminowo, dokonują potrąceń lub nie płacą w ogóle. Jak dobrze wszyscy wiemy, powszechnym problemem w branży transportowej jest zaleganie z płatnościami. Długie terminy płatności oraz aktualnie pandemia COVID-19 wcale nie pomagają tej sytuacji. Było to przyczyną jeszcze większych zatorów płatniczych w branży transportowej.

 

Co może zrobić przewoźnik, by skutecznie odzyskać pieniądze od niemieckiego klienta?

Proces egzekwowania należności rozpoczyna się od windykacji polubownej. Wzywamy wtedy dłużnika do zapłaty “na własną rękę”, a  jeżeli to nie przyniesie żadnego skutku to kierujemy sprawę do sądu, by wszcząć postępowanie nakazowe (tzw. Mahnverfahren) czyli postępowanie sądowe. 

Warto pamiętać, że lepiej nie czekać z dochodzeniem należności. Im wcześniej odzyskamy swoje pieniądze, tym szybciej będziemy mogli zainwestować je w rozwój firmy. Ważnym elementem w tej sytuacji jest bieg przedawnienia, który w transporcie wynosi rok – nie możemy o tym zapomnieć.

Wierzyciel może przeprowadzić postępowanie nakazowe w przypadku sporów dotyczących roszczeń pieniężnych wynikających z umowy przewozu. Takie postępowanie zalecane jest tylko w przypadku, gdy roszczenie jest bezsporne i nie doszło do szkody w transporcie. W innym wypadku dłużnik może złożyć sprzeciw w ciągu 14 dni od doręczenia nakazu zapłaty. Nasza sprawa (po uzupełnieniu kwestii formalnych) trafi automatycznie na normalną drogę sądową. Wniesienie sprzeciwu nie wymaga uzasadnienia. Brak sprzeciwu oznaczać będzie uprawomocnienie się nakazu zapłaty. 

Na jego podstawie wierzyciel może złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, co umożliwia skierowanie sprawy na drogę dalszego postępowania egzekucyjnego. 

 

Jakie korzyści ma wierzyciel z postępowania nakazowego na terenie Niemiec?

Można wyróżnić przede wszystkim:

  • szybkość postępowania,
  • niską opłatę sądową,
  • złożenie wniosku o wydanie nakazu zapłaty zapłaty przerywa bieg przedawnienia,
  • zabezpieczenie wierzytelności na 30 lat, 
  • niemiecki  tytuł egzekucyjny.

 

W walce z niemieckimi dłużnikami należy pamiętać, że przede wszystkim znajomość niemieckiego systemu prawnego umożliwi skuteczną windykację. Warto jednak przed zawarciem współpracy z zagranicznym kontrahentem zachować ostrożność i wykorzystać wszelkie dostępne środki, aby uniknąć tego typu problemów

 

Autorem artykułu jest Paul Reich, Senior Lawyer w Kancelarii Transcash

 

Udostępnij na:

fb