Kabotaż, a Pakiet Mobilności – co to oznacza dla przewoźnika?

04.05.2020

Pakiet mobilności przeszedł do kolejnego etapu. Rada Unii Europejskiej osiągnęła porozumienie w sprawie Pakietu Mobilności – nowych regulacji dotyczących zasad wykonywania usług transportowych na terenie Unii Europejskiej. 

 

Polska ma obecnie 16,4 proc. udziału w systemie międzynarodowego transportu drogowego na terenie Unii Europejskiej. Zatem firmy transportowe z Polski, obok państw członkowskich przez ostatnie lata aktywnie tworzyły i kształtowała system przewozowy w Europie, będąc jednocześnie liderem jeśli chodzi o operacje kabotażowe na terenie Niemiec.

Zmiany, które są planowane i być może wejdą w życie wraz z uchwaleniem przez Parlament Europejski Pakietu Mobilności. Dotyczyć będą także przewozów kabotażowych. 

 

Planowane zmiany w kwestii kabotażu

Pakiet Mobilności wprowadza szereg zmian w dotychczasowych regulacjach ujętych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającym Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie.

Zmiany dotyczące ograniczenia dostępu do rynku w zakresie kabotażu w tym samym kraju – został dodany nowy 4-dniowy okres przerwy (tak zwany – „cooling off”) pomiędzy przewozami kabotażowymi w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej tym samym pojazdem.

Oznacza to, że 18 miesięcy po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przewoźnik drogowy posiadający licencję transportową, będzie mógł wykonywać maksymalnie trzy kabotaże przez kolejnych 7 dni kalendarzowych. Kierowca nie będzie mógł ponownie wykonać kabotażu na terytorium tego samego państwa członkowskiego po zakończonym przewozie kabotażowym, jeżeli nie miną co najmniej cztery dni od ostatniej operacji oraz nie wykona transportu międzynarodowego. Oznacza to, że pojazd będzie zamrożony np. po wykonanych przewozach kabotażowych na terytorium Niemiec przez co najmniej cztery dni.

Powyższa zmiana wynika z dodanego ust. 2a do art. 8  Rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009, zgodnie z którym:

“Przewoźnicy nie mogą wykonywać przewozów kabotażowych tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego samego pojazdu w tym samym państwie członkowskim przez cztery dni od zakończenia przewozu kabotażowego w tym państwie członkowskim.”

Zmiany, które mogą zostać wprowadzone za sprawą pakietu mobilności mają na celu przede wszystkim ochronę rynków wewnętrznych przed przewoźnikami z krajów Europy Wschodniej. Wprowadzone regulacje takie jak – 4-dniowy okres przerwy („cooling off”), wyeliminują wielu przewoźników z krajów Europy Wschodniej. Jak wynika z raportu Transport & Mobility Leuven – nowe regulacje doprowadzą do znacznej redukcji operacji kabotażowych nawet do 30 % do roku 2035.

 

Autorem artykułu jest prawnik Paul Reich z Kancelarii Prawnej Transcash.

Udostępnij na:

fb