Likwidacja spółki z o.o. – co z pozwem o zapłatę?

15.06.2020

Jedną z często spotykanych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Może być ona podmiotem praw i obowiązków. Posiada również osobowość prawną. Prowadzenie spraw takiej spółki i jej reprezentowanie należy do obowiązków zarządu. Co to oznacza dla przewoźników? Mogą oni zawierać umowy przewozu również ze spółkami z o.o., a gdy spółka nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań (np. nie płaci swoim kontrahentom) – mogą wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę.

Czy można pozwać spółkę, która jest w likwidacji?

Odpowiedź na to pytanie brzmi – można. Otwarcie likwidacji spółki nie stoi na przeszkodzie temu, by wierzyciel wszczął postępowanie sądowe. Dopuszczalne jest również wszczęcie egzekucji przeciwko spółce z o. o. w likwidacji (np. w sytuacji gdy otwarcie likwidacji nastąpiło już w trakcie postępowania sądowego i wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny). UWAGA! Nie należy mylić otwarcia likwidacji spółki z o.o. z ogłoszeniem jej upadłości. W tym drugim przypadku bowiem nie można prowadzić postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Warto pamiętać, że wystąpienie z pozwem przeciwko takiej spółce nie jest gwarancją odzyskania należności, pomimo uzyskania korzystnego wyroku. W postępowaniu prowadzonym przez komornika może się bowiem okazać, że egzekucja prowadzona przeciwko takiej spółce będzie bezskuteczna i komornik umorzy z tego powodu postępowanie egzekucyjne. W takim przypadku warto zastanowić się nad skierowaniem pozwu przeciwko członkom zarządu takiej spółki (po spełnieniu bowiem określonych przepisami prawa przesłanek, mogą oni odpowiadać za zobowiązania spółki).

Taki proces jest dość skomplikowany, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy mają doświadczenie w tego typu sytuacjach.

Autorem artykułu jest Katarzyna Golec-Kuś z Kancelarii Transcash

Udostępnij na:

fb