Pakiet Mobilności a branża kurierska

30.05.2022

Pakiet Mobilności nakłada nowe regulacje prawne na przedsiębiorców posiadających busy. Przewozy kurierskie na odcinku tzw. “ostatniej mili” niemalże zawsze wykonywane są pojazdami od 2,5 do 3,5 tony. Większość dużych firm kurierskich posiada flotę mieszana, a wtedy pojazdy powyżej 3,5 tony obsługują przewozy liniowe pomiędzy centrami dystrybucyjnymi, a busy właśnie tzw. “ostatnią milę”. Takie firmy powinny mieć już wdrożony Pakiet Mobilności. Obejmuje on branżę kurierską w takim samym zakresie jak inne pojazdy o DMC 2,5-3,5.

Pakiet mobilności — jakie zmiany mamy za sobą?

Od 22 lutego 2022 przepisy wprowadzające nowe reguły kabotaży obowiązują zarówno pojazdy powyżej 3,5 tony, jak i 2,5 – 2,5 tony. Generalna zasada jest taka — po dostarczeniu do danego ładunku towaru, przewoźnik może w czasie maksymalnie 7 dni wykonać 3 transporty kabotażowe na terenie tego kraju. Może też przejechać na pusto do innego kraju po takim przewozie i tam wykonać jeden przewóz kabotażowy w ciągu najbliższych 3 dni od wjazdu na pusto. Co istotne te 3 dni muszą zawierać się we wspomnianych 7 dniach od rozładunku w ramach przewozu międzynarodowego.

Co w przypadku wykonania mniejszej ilości przewozów kabotażowych?

Po wykonaniu mniejszej liczby kabotaży i opuszczeniu kraju przyjmującego, przewoźnik może wykonać kolejny przewóz kabotażowy tym samym pojazdem dopiero po 4 dniach od ostatniego przewozu kabotażowego. Taka sama reguła dotyczy wykonania maksymalnej dopuszczalnej liczby kabotaży.
Jak liczyć dni w przypadku przewozów kabotażowych?
Liczenie dni zaczyna się od godziny 00:00 dnia następującego po dniu ostatniego rozładunku. Oznacza to, że przewoźnik wykona ostatni przewóz kabotażowy w dowolnej godzinie w poniedziałek, to zaczynamy liczyć od wtorku 00:00. Natomiast jeżeli w międzyczasie wypada dzień świąteczny — np. ostatni przewóz był wykonany w czwartek, a w piątek jest święto, to liczenie 4 dni przerwy zakończy się dopiero we wtorek o 23:59. Wytyczne Komisji Europejskiej skomplikowały sytuację i przyjmuje się, że okres trwający min. 4 dni musi zawierać w sobie co najmniej 2 dni robocze.

-->>  Kara umowna za opóźnienie bądź nie podstawienie pojazdu pod załadunek

Co się zmieni po 21 maja dla firm kurierskich?

Od 21 maja 2022 r. przewoźnicy wykonujący przewozy pojazdami o DMC od 2,5 do 3,5 t są zobowiązani do posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w przewozach międzynarodowych i posiadania licencji wspólnotowej w przewozach międzynarodowych.
Do uzyskania licencji przewoźnik będzie musiał wykazać posiadanie:
kompetencji zawodowych
rzeczywistą i stałą siedziby, w której dostępna jest cała dokumentacja związana z prowadzoną działalnością,
odpowiedniej zdolności finansowej (kwotę zabezpieczenia w wys. 1800 euro na pierwszy pojazd oraz 900 euro na każdy następny),
dobrej reputacji.