To już pewne.
Odzyskasz część zapłaconego Maut!

Przewoźnicy przejeżdżający przez Niemcy na drogach należących do transeuropejskiej sieci drogowej, otrzymają częściowy zwrot uiszczonych opłat.
Wynika to ze skorygowanych stawek za opłaty drogowe za okres od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 roku.

Skorzystaj z naszej pomocy i skutecznie zawnioskuj o zwrot swoich pieniędzy

 

Przeanalizujemy Twoją sprawę i udzielimy
Ci niezbędnych informacji

 

Przygotujemy wniosek do BAG i pomożemy w
skompletowaniu niezbędnych dokumentów

 

Będziemy monitorować postępy na sprawie i na
bieżąco o nich informować

Zostaw swoje dane, a nasi pracownicy skontaktują się z Tobą i przedstawią najważniejsze informacje.

  Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racławickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

  Cennik obsługi prawnej

  Współpracując z naszą kancelarią płacisz jedynie prowizję od odzyskanej kwoty Maut 

  Bez żadnych opłat wstępnych!

  Kwota łącznie zapłaconego myta na ciągnik siodłowy Prowizja w %
  1 - 10 ciągników 12%
  11 - 20 ciągników 10%
  21-30 ciągników 8%
  30-50 ciągników 6%
  od 51 5%

  W jaki sposób można odzyskać niesłusznie pobrany maut?

  Wyrok wydany w 2020 roku przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości jasno określa, że stawki cen za przejazdy autostradami i drogami federalnymi dla pojazdów ciężarowych od dawna były obliczane nieprawidłowo. Wielu przewoźników zastanawia się teraz, jak może dochodzić swoich praw i uzyskać zwrot za opłaty drogowe uiszczone na terenie Niemiec. Odpowiadamy.

  Dlaczego zwrot maut należy się przewoźnikom?

  Możliwość ubiegania się o zwrot maut jest konsekwencją decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) wydanej 28 października 2020 roku. Zgodnie z wyrokiem, który zapadł w sprawie pozwu polskiej firmy spedycyjnej, dotychczasowy sposób naliczania opłat drogowych w Niemczech był niezgodny z dyrektywą 1999/62.

  Zawarte w regulacji zapisy jasno określają, że państwa członkowskie Unii Europejskiej, w których obowiązują opłaty za przejazd w zakresie transeuropejskiej sieci dróg, mają obowiązek ustalania cen z uwzględnieniem wyłącznie kosztów eksploatacji infrastruktury. Zaliczają się do nich m.in. środki finansowe poniesione w związku z:

  • budową sieci dróg,
  • użytkowaniem infrastruktury drogowej,
  • utrzymaniem zaplecza technicznego,
  • rozwojem obecnych połączeń.

  W przypadku opłat drogowych w Niemczech część kwoty płaconej za przejazd uwzględniała, obok kosztów infrastrukturalnych, pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem policji.

  Wyrok ETS jednoznacznie stwierdza, że opłaty drogowe nie mogą finansować instytucji, które powinny być utrzymywane z państwowego budżetu. Podobna decyzja Trybunału została wydana w Hiszpanii w 2015 roku, gdzie minimalna część kosztów zakupu paliwa przeznaczana była na służbę zdrowia.

  Jaką część opłaty drogowej zwrócą Niemcy?

  Z dniem 28 października 2020 roku na terenie Niemiec zaczęły obowiązywać nowe stawki opłat drogowych. Dotyczą one pojazdów ciężarowych i są o 0,1–0,4 centa niższe niż dotychczasowe koszty przejazdów.

  Za wcześniejsze zawyżenia w cenach za przemieszczanie się autostradami i drogami federalnymi Niemcy zwrócą nawet do 6% kwoty maut. Finalna wysokość rekompensaty będzie zależała od sumarycznej liczby przejechanych kilometrów. Podczas starania się o odzyskanie części poniesionych kosztów nie ma znaczenia sposób uiszczania opłat. Zwrot maut powinni dostać zarówno przewoźnicy płacący bezpośrednio w Toll Collect, jak i firmy spedycyjne regulujące płatności za przejazdy za pomocą kart paliwowych.

  Kto może uzyskać zwrot maut?

  Myto, czyli inaczej toll collect, to inne określenia maut. Zwrot części tej opłaty drogowej poniesionej podczas realizacji tras na terenie Niemiec mogą uzyskać wszyscy przewoźnicy – zarówno prowadzący jednoosobową firmę, jak i działający na zasadach spółki osobowej czy kapitałowej.

  Warto wiedzieć, że roszczenia o zwrot maut są ograniczone do 3 lat wstecz. Oznacza to, że wnioski składane w 2022 roku mogą dotyczyć tylko okresu po 1 stycznia 2019 roku.

  Odzyskania części opłat drogowych może domagać się każdy. Należy jednak pamiętać, że proces ten nie jest automatyczny i wymaga złożenia odpowiednich dokumentów. W przygotowaniu wniosków do BAG (niem. Bundesamt für Güterverkehr) pomoże kancelaria prawna.

  Jak uzyskać zwrot maut?

  W celu uzyskania zwrotu nadpłaconych należności każdy przedsiębiorca musi wszcząć indywidualne postępowanie administracyjne. Wniosek o zwrot maut za okres od 28.10.2020 r. do 30.09.2021 r. składa się w formie elektronicznej. Wypłata należności następuje na rachunek bankowy wnioskodawcy. Aktualnie kwestia zwrotu za lata 2017-2020 pozostaje zawieszona.

  Przy wypłacie środków uwzględnione są  jedynie udokumentowane przejazdy. Do złożenia wniosku niezbędne są więc dowody potwierdzające, że opłaty drogowe w Niemczech zostały faktycznie sfinalizowane.

  Z tego powodu podczas przygotowywania dokumentów zaleca się skorzystanie z doradztwa pełnomocników wprawionych w kontaktach z niemieckimi instytucjami. Pozwoli to uniknąć kłopotów związanych z barierą językową, a także wątpliwości wynikających z nieznajomości niemieckich przepisów.

  Skorzystaj z naszej pomocy i odzyskaj swoje pieniądze.

   Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racławickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.