Przerwij bieg przedawnienia, aby odzyskać Maut

Co wiemy o Zwrocie Maut?

Internet pęka od informacji na temat Zwrotu Maut. Niektórzy traktują go jako pewnik. Jak jest naprawdę? Jesteśmy na etapie kiedy TSUE wydał orzeczenie co do nieprawidłowego naliczania Maut przez państwo niemieckie. Zgodnie z nim, przewoźnicy powinni otrzymać zwrot kosztów poniesionych z tytułu utrzymania niemieckiej policji drogowej. Czy otrzymają? Tego nie możemy jeszcze stwierdzić, ponieważ sprawa zostanie dopiero rozstrzygnięta przez Wyższy Sąd Administracyjny Nadrenii Północnej-Westfalii w Münster. Zatem decydujące w sprawie orzeczenie dopiero zapadnie.

 

 

 

Ważne!

Aby  przerwać bieg przedawnienia roszczenia o zwrot maut, należy złożyć wniosek do BAG przed końcem 2021 roku.

Jak przerwać bieg przedawnienia roszczenia?

Bieg przedawnienia będzie przerwany, gdy przewoźnik złoży pisemny wniosek do BAG. Ważne aby pismo wpłynęło do dnia 31.12.2021 roku. Przekroczenie tego terminu może uniemożliwić uzyskanie zwrotu części opłat poniesionych w 2018 roku.

Co warto zrobić już teraz?

Kluczowe jest przerwanie biegu przedawnienia, które umożliwi odzyskanie części opłat uiszczonych w latach 2017-2020. W tym celu należy już teraz złożyć odpowiednie dokumenty. Czas na złożenie wniosku o przerwanie biegu przedawnienia roszczenia mamy do 31.12.2021 roku.

Skorzystaj z naszych usług by przerwać bieg przedawnienia roszczenia.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

 

przeanalizujemy Twoją sprawę i zapewnimy kompleksowe doradztwo 

 

 przygotujemy pisma do BAG o przerwanie biegu terminu przedawnienia

 

 skierujemy wniosek o zwrot nadpłaty za maut wraz z potrzebnym uzasadnieniem 


Twoją sprawą zajmą się prawnicy specjalizujący się w polskim i niemieckim prawie transportowym. 

Cennik usług obsługi prawnej

W Kancelarii Prawnej Transcash proponujemy model rozliczenia oparty na opłacie wstępnej, która wynosi 150 EUR/netto i opłacie prowizyjnej uzależnionej od wielkości floty. Opłata prowizyjna będzie naliczona od otrzymanej kwoty zwrotu z Maut.

Kwota łącznie zapłaconego myta na ciągnik siodłowy Prowizja w %
1 - 10 ciągników 12%
11 - 20 ciągników 10%
21-30 ciągników 8%
30-50 ciągników 6%
od 51 5%

Zostaw swoje dane, a nasi pracownicy skontaktują się z Tobą i przedstawią najważniejsze informacje.

Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Łazarewicz Sp.k. z siedzibą w Wysokiej (kod pocztowy 52-200), przy ul. Chabrowej 4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.