Strona główna » Strefa wiedzy » Prawo » Jak wygląda egzekucja komornicza w Niemczech?

Jak wygląda egzekucja komornicza w Niemczech?

Autor: Paul Reich, starszy prawnik z Kancelarii Transcash
6 lipca, 2020
Udostępnij:

Zaletą uzyskania niemieckiego tytułu wykonawczego jest możliwość przeprowadzenia bezpośredniej egzekucji na terenie Niemiec. W przypadku braku zapłaty można złożyć wniosek egzekucyjny do sądu i w ten sposób wszcząć egzekucję. Warto jest w tym przypadku zastanowić się nad współpracą z niemiecką kancelarią prawną, która specjalizuje się w tym temacie.

Jak znaleźć komornika w Niemczech?

W Niemczech nie możemy dowolnie wybrać komornika. Złożenie wniosku egzekucyjnego następuje do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się na urzędowym formularzu. Warto podkreślić różnicę w sposobie wynagradzania komornika. Otóż na terenie Polski honorarium komornika zależy w głównej mierze od skuteczności egzekucji. Z kolei w przypadku komornika w Niemczech sprawa wygląda nieco inaczej: opłata za jego działania jest pobierana początkowo od wierzycieli. Z tego powodu w Polsce komornicy wykazują nieco więcej zaangażowania w całą sprawę niż na terenie kraju naszych zachodnich sąsiadów.

Jak wygląda egzekucja komornicza?

Wiele osób zastanawia się, co może zabrać komornik w Niemczech dłużnikowi. W pierwszym etapie procedury egzekucja następuje z majątku ruchomego nierzetelnego kontrahenta. Oznacza to, że zostaną zajęte ruchomości (sprzęty ruchome, które łatwo można sprzedać – np. maszyny, komputery, aparaty fotograficzne, samochody czy inne kosztowności).

Komornik pojawia się w siedzibie dłużnika i zajmuje ruchomości. Zajęty majątek jest licytowany, a uzyskane w ten sposób środki używane są w celu zaspokojenia roszczenia wierzyciela. Usunięcie zastawu przez dłużnika podlega karze na podstawie art. 136 ust. 2 Niemieckiego kodeksu karnego. Jednak komornik nie może dokonać zajęcia każdego rodzaju ruchomości – musi zostawić m.in. maszyny, meble i rzeczy, z których dłużnik musi korzystać w celu dalszego wykonywania działalności. Oznacza to, że jeśli dłużnik wykorzystuje laptop do zdalnego realizowania obowiązków zawodowych, urządzenie nie może mu zostać odebrane w ramach egzekucji. Ta sama zasada dotyczy np. samochodu używanego jako środek transportu do miejsca pracy. Poza tym komornik w Niemczech nie może zabrać z gospodarstwa domowego:

 • zwierząt domowych;
 • ubrań i obuwia;
 • pralki, lodówki, odkurzacza czy zmywarki;
 • mebli i sprzętów kuchennych niezbędnych do codziennego funkcjonowania;
 • telewizora;
 • rowerów.

Co grozi za długi w Niemczech? Jeżeli komornik nie znajdzie żadnych ruchomości podczas wizyty u dłużnika, to wierzyciel może wnieść do komornika o przysięgłe wyjawienie majątku. Dłużnik jest zobowiązany wtedy do wyjawienia całego majątku. Jeśli dłużnik nie złoży wyjawienia majątku w terminie określonym przez komornika, to ten może wnieść do sądu o wydanie postanowienia o nakazie zatrzymania. W każdym przypadku następuje wpis do rejestru dłużników lokalnego sądu. Uzyskanie wpisu do rejestru dłużników stwarza dla dłużnika negatywne konsekwencje nie tylko w życiu zawodowym, ale także w życiu prywatnym.

Jak wygląda zajęcie wierzytelności?

Zajęcie wierzytelności jest szczególnym przypadkiem egzekucji komorniczej na terenie Niemiec. W wielu przypadkach oznacza to zajęcie rachunku bankowego, udziałów. W celu zajęcia rachunku bankowego należy złożyć do komornika odrębny wniosek o egzekucję z rachunku bankowego dłużnika i dopiero na podstawie postanowienia sądu komornik może dokonać zajęcia rachunku bankowego. Należy podkreślić, że istnieje kwota wolna od zajęcia komorniczego w Niemczech. Obecnie wynosi ona 1330,16 euro.

–>> Podzlecenie wykonania transportu

Egzekucja może jednak mieć miejsce, także z nieruchomości (grunty). Dłużnik może zostać zobowiązany do zaciągnięcia obowiązkowej hipoteki na swoje nieruchomości na poczet egzekwowanej kwoty.

Komornik Niemcy – jakie są koszty egzekucji?

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego dłużnik musi ponieść koszty egzekucji. Są one dochodzone jako uzupełnienie głównego roszczenia. Prawo dokładnie określa, ile komornik pobiera za swoje czynności w ramach egzekucji. Na początku komornik jednak zwróci się do wierzyciela o wpłatę zaliczki.

Zaliczka powinna być w kwocie przewidywanych kosztów. Jeżeli jej nie uiścimy, to komornik nie przystąpi do czynności. Jeżeli zaliczka będzie niewystarczająca, to niemiecki komornik wezwie nas do jej uzupełnienia. Przy roszczeniu w wysokości np. 10 000 EUR koszty egzekucyjne mogą wynieść ok. 150–200 euro. Dodatkowo do kosztów komornika w Niemczech należy doliczyć wynagrodzenie prawnika, któremu zlecone zostanie prowadzenie sprawy. Doradztwo osoby doświadczonej w prowadzeniu windykacji za granicą pozwoli uniknąć problemów wynikających z nieznajomości języka, a także skomplikowanych przepisów prawnych.

Niemiecki dług a egzekwowanie go w Polsce

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość egzekucji niemieckiego długu w Polsce. Jest ona uzależniona od nadania klauzuli wykonalności przez polski sąd. Zasady prowadzenia takiego postępowania regulują przepisy unijne, a dokładniej Rozporządzenie Rady WE nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. Po uzyskaniu niemieckiego tytułu egzekucyjnego należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego sądu w Polsce. Takie postępowanie będzie wiązało się z wydłużonym czasem trwania, a także większymi wydatkami. Wynika to m.in. z konieczności zatrudnienia pełnomocnika, który zajmie się dostarczeniem dokumentów.

W przypadku roszczeń bezspornych istnieje możliwość powołania się na Europejski Tytuł Egzekucyjny. Dotyczy to w głównej mierze wyroków zaocznych oraz tych opartych na uznaniu ugody sądowej lub powództwa. Po złożeniu wniosku przez wierzyciela sąd, oprócz wydania nakazu zapłaty, może stwierdzić, że stanowi on Europejski Tytuł Wykonawczy. Wtedy egzekwowanie długu za granicą może być wszczęte bez nadawania klauzuli wykonalności przez polski sąd.

Zobacz także:

Napisz do nas

lub

zadzwoń na infolinię  Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

  © 2022 tckancelaria.eu | Polityka prywatności | Polityka cookies
  Design Proformat
  Kontakt
  Oceń nas
  Jak oceniasz naszą stronę?*
  Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

  Formularz kontaktowy   Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.