Strona główna » Strefa wiedzy » Informacje prawne » Jak założyć własną firmę transportową?

Jak założyć własną firmę transportową?

15 października, 2022
firma transportowa
Udostępnij:

Mimo dużej liczby firm transportowych działających na rynku, wciąż otwierają się kolejne przedsiębiorstwa ukierunkowane na przewóz towarów. W 2021 roku w samej Polsce transportem samochodowym przewieziono prawie 2 mln ton ładunków. Wartości te z roku na rok rosną, dlatego też wiele osób decyduje się na rozpoczęcie działalności transportowej. Jak to zrobić? Odpowiadamy.

Założenie firmy transportowej – dla kogo?

Założenie krok po kroku własnej firmy transportowej wymaga nieco wiedzy i cierpliwości. Licencje i zezwolenia nie są potrzebne jedynie podczas przewozów realizowanych z wykorzystaniem samochodów lub zespołów pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony. W innym przypadku konieczne staje się spełnienie kilku istotnych wymagań.

Za zakładanie firmy transportowej mogą zabrać się osoby cieszące się dobrą reputacją, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu m.in. za przestępstwa skarbowe. Ponadto nie może ich dotyczyć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wykonywania przewozów drogowych. Oprócz tego do prowadzenia firmy transportowej niezbędne jest:

 • dysponowanie stałą i rzeczywistą siedzibą;
 • wyrobienie certyfikatu kompetencji zawodowych;
 • zebranie środków pieniężnych pozwalających na zachowanie płynności finansowej;
 • uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • uzyskanie licencji wspólnotowej lub licencji na wykonywanie przewozów międzynarodowych..

Jak otworzyć firmę transportową?

Osoby zastanawiające się, jak prowadzić firmę transportową, muszą wiedzieć, że mają kilka opcji do wyboru. Pierwszą i najczęściej wybieraną jest rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wtedy przedsiębiorstwo zakłada się poprzez zarejestrowanie w CEIDG. Do zalet takiego rozwiązania zalicza się przede wszystkim niskie koszty początkowe – ze względu na uproszczoną księgowość i preferencyjny ZUS w pierwszych miesiącach funkcjonowania firmy. Główną wadą jest odpowiedzialność właściciela przedsiębiorstwa za zobowiązania firmy (ciążąca na całym jego majątku).

Oprócz tego można zacząć prowadzić firmę transportową i zarejestrować ją m.in. jako spółkę cywilną lub spółkę handlową. Pierwsza opcja wymaga zarejestrowania wspólników w CEIDG i podpisania umowy. W takim przypadku za zobowiązania odpowiadają solidarnie wszyscy wspólnicy. Decydując się na drugi wariant, wpisu firmy dokonuje się za pośrednictwem portalu sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Głównym minusem takiego rozwiązania jest konieczność prowadzenia pełnej księgowości.

Warto zaznaczyć, że nie istnieje uniwersalna forma prawna, jeśli chodzi o prowadzenia działalności, bo każda z nich ma zarówno wady, jak i zalety. Podejmując decyzję, trzeba uwzględnić m.in. czynniki prawne i ekonomiczne. Taką analizę można przeprowadzić np. we współpracy z zaufaną kancelarią prawną.

Firma transportowa – czym jest numer PKD?

Podczas rejestracji przedsiębiorstwa, zarówno w CEiDG, jak i w KRS, trzeba wskazać zakres planowanej działalności. W przypadku firm transportowych kod PKD to 49.41Z – transport drogowy towarów.

Z biegiem czasu numery PKD można dowolnie zmieniać i rozszerzać. Jednocześnie warto pamiętać, że wpisanie kodu działalności nie obliguje przedsiębiorcy do jej prowadzenia. Przykładowo, osoba mająca w planach rozszerzenie usług swojej firmy w przyszłości np. o pośredniczenie przy przewozie rzeczy (52.29.C), taki zapis może umieścić w formularzu „na zapas”.

Otwarcie firmy transportowej a forma opodatkowania

Własna firma transportowa wymusza na przedsiębiorcy konieczność odprowadzania podatków. Do wyboru pozostaje opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podczas podejmowania decyzji należy uwzględnić przede wszystkim wielkość firmy oraz prognozy dotyczące generowanych przez nią zysków.

Rozliczanie działalności na zasadach ogólnych przewiduje odprowadzanie podatku w wysokości 12% w przypadku dochodu do 120 000 zł i 32% po przekroczeniu tej kwoty. Ta forma opodatkowania jest korzystna, o ile zakładana firma transportowa nie przyniesie zarobku przekraczającego pierwszy próg. Warto również wspomnieć o możliwości skorzystania z ulg i kwocie wolnej od podatku – wynoszącej 30 000 zł. Jeśli dochód nie przekroczy tej kwoty, nie trzeba odprowadzać należności do skarbu państwa.

Dla osób zdecydowanych na podatek liniowy ustawodawca przewidział stałe opodatkowanie w wysokości 19%. W tym przypadku nie ma jednak możliwości skorzystania z ulg.

Prowadzenie firmy transportowej i rozliczanie się na zasadach ryczałtu oznacza opodatkowanie przychodów, a obowiązująca stawka wynosi 5,5%. W takim przypadku od przychodów nie ma jednak możliwości odliczenia kosztów prowadzenia działalności.

Własna firma transportowa – co z VAT-em?

Jednym z obowiązków osób prowadzących własną działalność jest rejestracja i rozliczanie VAT. Trzeba pamiętać, że jeśli przewidywane obroty biznesu mają być niższe niż 200 000 zł, można skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Zakładanie firmy transportowej stawia więc przyszłego przedsiębiorcę przed dylematem – zarejestrować się jako podatnik VAT czy nie?

W sytuacji, gdy  w roku podatkowym nie planuje się przekraczać wspomnianej kwoty, jak najbardziej można skorzystać ze zwolnienia. Warto jednak wiedzieć, że taka opcja okazuje się niezbyt korzystna w przypadku przedsiębiorców ukierunkowanych na świadczenie usług na rzecz innych firm. Dlaczego? Bo większość z nich jest zarejestrowanych jako vatowcy i zależy im na możliwości odliczenia podatku, dlatego też w pierwszej kolejności zdecydują się na skorzystanie z oferty osób, które tak samo jak oni pozostają czynnymi podatnikami VAT – tylko w takiej sytuacji mogą odliczyć podatek.

Firma transportowa a ZUS

Założenie firmy transportowej wymusza na przedsiębiorcy konieczność zgłoszenia działalności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularz ZUS ZUA składa się, gdy właściciel ma podlegać pełnemu ubezpieczeniu, a ZUS ZZA, jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Konto bankowe firmy transportowej

Osoby zastanawiające się, jak założyć firmę transportową, muszą wiedzieć, że do prowadzenia przedsiębiorstwa niezbędne jest założenie odrębnego rachunku bankowego. Za pomocą takiego konta należy dokonywać wszystkich rozliczeń przedsiębiorstwa. Numer musi zostać zgłoszony do ZUS-u i do Urzędu Skarbowego.

Siedziba firmy transportowej

Podczas zakładania działalności gospodarczej należy wskazać jej siedzibę. W przypadku firmy transportowej wymaga się od przedsiębiorcy dostępu do rzeczywistego i stałego lokalu, którym może stać się np. miejsce zamieszkania właściciela.

Ponadto przepisy wymuszają konieczność dysponowania bazą eksploatacyjną, umożliwiającą m.in. przeprowadzanie załadunku i rozładunku czy konserwację pojazdów. Przedsiębiorca może dysponować przestrzenią stanowiącą jego własność, a także pozostającą do jego użytku na podstawie umowy najmu lub dzierżawy.

Czym jest wymóg zdolności finansowej?

Osoba zdecydowana na założenie firmy transportowej musi dysponować odpowiednimi zasobami finansowymi. Przedsiębiorcy na podstawie sprawozdań finansowych, gwarancji bankowej lub ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej powinni co roku wykazywać, że dysponują kapitałem w łącznej wysokości co najmniej:

 • 9 000 EUR na pierwszy używany pojazd silnikowy;
 • 5 000 EUR na każdy kolejny pojazd lub zespół pojazdów, których masa przekracza 3,5 tony;
 • 900 EUR na każdy kolejny pojazd lub zespół pojazdów, których masa mieści się w przedziale 2,5–3,5 tony.

Najczęściej wybieraną opcją potwierdzenia zdolności finansowej jest ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. Taka polisa pozwala spełnić wymagania prawne odnośnie zgromadzonego kapitału przy niewielkim nakładzie pieniężnym.

Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych dokumentuje kwalifikacje niezbędne do wykonywania działalności gospodarczej w ramach krajowego lub międzynarodowego przewozu towarów bądź ludzi. W każdej firmie transportowej musi znajdować się przynajmniej jedna osoba dysponująca takim dokumentem. Jest on niezbędny do uzyskania licencji.

Aby uzyskać zaświadczenie, trzeba zdać egzamin państwowy. Z obowiązku egzaminacyjnego zwolnione są osoby, które ukończyły studia kończące się otrzymaniem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Jedyną instytucją upoważnioną do jego wydawania jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Od kandydata wymaga się odpowiedniej wiedzy z dziedziny transportu drogowego, prawa czy zarządzania finansami firmy.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika dotyczy osób mających zamiar realizować usługi transportu drogowego na terenie Polski z wykorzystaniem pojazdów powyżej 2,5 tony. Taki dokument można uzyskać w starostwie powiatowym właściwym dla siedziby firmy transportowej.

Przedsiębiorcy zdecydowani na wykonywanie przewozu osób lub towarów w ruchu międzynarodowym muszą dodatkowo uzyskać licencję wspólnotową dotyczącą przewozu zarobkowego. W tym wypadku zezwolenie odnosi się do wszystkich pojazdów, niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej. Dokument wydawany jest przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego na czas do 5 lub do 10 lat.

Zobacz także:

Napisz do nas

lub

zadzwoń na infolinię  Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

  © 2022 tckancelaria.eu | Polityka prywatności | Polityka cookies
  Design Proformat
  Kontakt
  Oceń nas
  Jak oceniasz naszą stronę?*
  Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.

  Formularz kontaktowy   Administratorem Twoich danych osobowych, przekazanych w powyższym formularzu jest Transcash Kancelaria Prawna Baranowski Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 53-146), przy ul. Racłwickiej 2-4, NIP 896 158 82 86. Dane przetwarzane są zgodnie z Polityką prywatności - przesyłając powyższy formularz oświadczasz, że zapoznałeś się z jej treścią.