Jak wygląda egzekucja komornicza w Niemczech?

06.07.2020

Zaletą uzyskania niemieckiego tytułu wykonawczego jest możliwość przeprowadzenia bezpośredniej egzekucji na terenie Niemiec. W przypadku braku zapłaty można złożyć wniosek egzekucyjny do sądu i w ten sposób wszcząć egzekucję. Warto jest w tym przypadku zastanowić się nad współpracą z niemiecką kancelarią prawną, która specjalizuje się w tym temacie.

Jak znaleźć komornika?

W Niemczech nie możemy dowolnie wybrać komornika. Złożenie wniosku egzekucyjnego następuje do sądu rejonowego, w którego rewirze zamieszkuje lub ma siedzibę dłużnik. Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się na urzędowym formularzu. 

 

Jak wygląda egzekucja komornicza?

W pierwszym etapie procedury egzekucyjnej w Niemczech, komornik będzie próbował wyegzekwować majątek ruchomy dłużnika. Oznacza to, że zostaną zajęte ruchomości (sprzęty ruchome, które łatwo można sprzedać np. maszyny, komputery).

Komornik pojawia się w mieszkaniu lub w siedzibie dłużnika i stosuje prawo zastawu nad ruchomościami. Zajęty majątek jest odbierany i licytowany publicznie, a dochody zaspokajają roszczenia wierzyciela. Usunięcie zastawu przez dłużnika jest prawnie karalne, na podstawie art. 136 ust. 2 Niemieckiego kodeksu karnego. Jednak komornik nie może dokonać zajęcia każdego rodzaju ruchomości – komornik musi zostawić m.in. maszyny, meble i  rzeczy, z których dłużnik musi korzystać w celu dalszego wykonywania pracy zarobkowej. 

Jeżeli komornik nie znajdzie żadnych ruchomości podczas wizyty u dłużnika, to wierzyciel może wnieść do komornika o przysięgłe wyjawienie majątku. Dłużnik jest zobowiązany wtedy do wyjawienia całego majątku. Jeśli dłużnik nie złoży wyjawienia majątku w terminie określonym przez komornika, to ten może wnieść do sądu o wydanie postanowienia o nakazie zatrzymania. W każdym przypadku następuje wpis do rejestru dłużników lokalnego sądu. Uzyskanie wpisu do rejestrze dłużników stwarza dla dłużnika negatywne konsekwencje nie tylko w życiu zawodowym, ale także w życiu prywatnym.

 

Jak wygląda zajęcie wierzytelności?

Zajęcie wierzytelności jest szczególnym przypadkiem egzekucji komorniczej na terenie Niemiec. W wielu przypadkach oznacza to zajęcie rachunku bankowego, udziałów. W celu zajęcia rachunku bankowego, należy złożyć do komornika odrębny wniosek o egzekucję z rachunku bankowego dłużnika i dopiero na podstawie postanowienia sądu, komornik może dokonać zajęcia rachunku bankowego.  

Egzekucja może jednak mieć miejsce, także z nieruchomości (grunty). Dłużnik może zostać zobowiązany do zaciągnięcia obowiązkowej hipoteki na swoje nieruchomości na poczet egzekwowanej kwoty. 

 

Jakie są koszty egzekucji?

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego dłużnik musi ponieść koszty egzekucji. Są one dochodzone jako uzupełnienie głównego roszczenia. Prawo dokładnie określa, ile komornik pobiera za swoje czynności w ramach egzekucji. Na początku komornik jednak zwróci się do wierzyciela o wpłatę zaliczki. 

Zaliczka powinna być w kwocie przewidywanych kosztów. Jeżeli jej nie uiścimy, to komornik nie przystąpi do czynności. Jeżeli zaliczka będzie niewystarczająca, to niemiecki komornik wezwie nas do jej uzupełnienia. Przy roszczeniu w wysokości np. 10.000 EUR koszty egzekucyjne mogą wynieść ok. 150-200 EUR.

 

Autorem artykułu jest Paul Reich, starszy prawnik z Kancelarii Transcash

 

Udostępnij na:

fb