Odszkodowania ze szkody w transporcie międzynarodowym

01.02.2021

Przewoźnicy w swojej codziennej pracy są narażeni na opóźnienia w dostawie. Niestety każda taka sytuacja może wiązać się z koniecznością zapłaty odszkodowania, które obciąża firmowy budżet. Czy roszczenie klienta w związku z opóźnieniem w dostawie zawsze jest zasadne? Kiedy przewoźnik musi zapłacić odszkodowanie?

 

Przykład: Firma X wykonała zlecenie transportowe na trasie Polska — Francja. Towar miał zostać dostarczony klientowi w dniu 12.01.2021 na godzinę 12.00. Na trasie pojawiły się kłopoty — awaria ciągnika. Podmiana ciągnika trwała około 6h. Poza kłopotami z autem kierowca musiał zmierzyć się z korkami na autostradzie i deszczem, który utrudniał jazdę. Przez to wszystko nie zdążył, finalnie dojechał do klienta z kilkugodzinnym opóźnieniem.

Czy przewoźnik musi zapłacić odszkodowanie?
Czy roszczenie będzie zasadne i w jakim czasie poszkodowany może złożyć reklamację?

 

Na pytania odpowiada radca prawny Paweł Łazarewicz z TC Kancelaria Prawna.

Awarie pojazdu nie są powodem, który zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie. Reguluje to art. 17 ust. 3. Zgodnie z jego treścią nawet w przypadku podzlecenia towaru przez przewoźnika A innemu przewoźnikowi B (podwykonawcy) odpowiedzialność leży po stronie przewoźnika A. Odpowiedzialność za szkodę opiera się o tzw. zasadę ryzyka, zgodnie z którą awarie aut nie są powodem, by odmówić zapłaty odszkodowania za opóźnienie w dostawie.

 

Czy przewoźnik może się obronić przed odpowiedzialnością?

Konwencja CMR pozwala przewoźnikowi uniknąć odszkodowania, pod warunkiem udowodnienia, że nie przyczynił się on do szkody. Może więc odwołać się od odszkodowania. Ze względu na to, że przepis jest ogólny, sprawa odszkodowania jest analizowana indywidualnie. Ostateczny wyrok zależy od sędziego, który oceni czy przewoźnik mógł uniknąć zdarzenia, przez które doszło do szkody. Przewoźnik może przedstawić szereg dowodów/okoliczności, które zgodnie z art. 18 ust. 1 Konwencji CMR wyłączają jego odpowiedzialność za opóźnienie dostawy.

 

-->>  Postępowanie restrukturyzacyjne, a upadłościowe.

Czy kwoty odszkodowań są regulowane prawnie?

Przede wszystkim istotny jest zapis w Konwencja CMR, który mówi, że odszkodowanie nie powinno przekroczyć wysokości przewoźnego. Jeżeli chodzi o ostateczną wysokość kary ponownie ważne jest przedstawienie faktów przez przewoźnika. Musi on udowodnić, że dochował staranności, by towar dojechał bezpiecznie na czas. Dlatego tak ważne, aby przewoźnicy chronili swoje interesy i odpowiednio zabezpieczali się przed odpowiedzialnością.

 

 

Na co powinien zwrócić uwagę przewoźnik?

Należy pamiętać, że nie każdy ma prawo żądać odszkodowania od przewoźnika. Zgodnie z treścią art. 23 ust. 5. odszkodowanie przysługuje tylko w sytuacji, gdy osoba uprawniona udowodni szkodę.

Kolejnym ważnym punktem jest sprawdzenie, czy wpisane w zlecenie kary umowne są zasadne. Z art. 41 Konwencji CMR wynika, że nie wszystkie kary umowne są ważne i skuteczne. W przypadku, gdy kwota odszkodowania będzie wyższa od kwoty przewoźnego roszczenie będzie niezasadne, ponieważ taka kara jest niezgodna z przepisami.

 

Odszkodowanie

Przedawnienie roszczenia wynosi rok, należy jednak pamiętać o konieczności złożenia pisemnej reklamacji z zastrzeżeniem o zrekompensowaniu szkody przez przewoźnika w terminie 21 dni od dostarczenia towaru odbiorcy.

 

Chcesz dowiedzieć się jak unikać odpowiedzialności za szkody powstałe w transporcie, a tym samym ograniczyć niepotrzebne koszty? Zapraszamy na szkolenie “Odszkodowania w transporcie” na którym prawnicy z TC Kancelaria Prawna opowiedzą o szczegółach dotyczących odszkodowań. Dowiesz się jak się przed nimi zabezpieczyć, kiedy możesz pokryć koszty z polisy ubezpieczeniowej, a co najważniejsze przekonasz się kiedy roszczenie i postanowienie o karze umownej jest niezasadny.